BCG โมเดล สานพลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

SME in Focus
23/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 832 คน
BCG โมเดล สานพลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
banner

ช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าคงเคยได้ยินเรื่อง BCG Model กันมาบ้าง กล่าวคือ BCG  คือ Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกที่จะส่งผลให้ทั้งภาคเกษตร อาหาร การแพทย์ สาธารณสุข พลังงาน ท่องเที่ยว ภาคบริการ มีการเติบโตที่ยั่งยืนสอดรับกับกระแสเศรษฐกิจยุคใหม่

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.ผู้จุดประกาย BCG Model ในประเทศไทย ทั้งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการจะเดินหน้าสู่จุดหมาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ BCG Model เป็นกลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ผ่านการสร้าง Manpower และ Brainpower โดยนำ Data Driven หรือ ตัวเลขและข้อมูล เป็นฐานสำคัญ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


เหตุผลที่ไทยต้อง  BCG Model

1. ต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพทั้งมีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม แต่ต้องเติมเต็มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. การเชื่อมโยง BCG ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. BCG สามารถตอบโจทย์เป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนทั้งมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย(new s - curve)ของประเทศไทยได้ตรงจุด

5. BCG สามารถกระจายเศรษฐกิจในระดับฐานราก ไปสู่ธุรกิจไปภูมิภาค สร้างการเติบโตที่กระจายสู่ท้องถิ่น

6. เป็นการสานพลังครั้งใหญ่ทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนตลอดจนภาคการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนั้น ได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ขึ้น 9 แห่ง 18 สาขาโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการพัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรค์ชิ้นงานบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรทางธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาตลอดจนให้คำปรึกษากิจกรรม การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล มีขอบเขตงาน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้าน Premium OTOP ทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดด้วยนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย เช่น กรณีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ้าม่อฮ่อมย้อมครามสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง จ.แพร่

2. ด้านการบริการคุณค่าสูง (High Value Services) เพื่อต่อยอด ให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมสู่การเป็น High Value Service

3. ด้าน Startup ใช้นวัตกรรมงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปหนุนเศรษฐกิจชุมชนและสร้างผู้ประกอบการใหม่ เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกระเบื้องโบราณเชิงอนุรักษ์

 

ด้าน ดร.สุวิทย์ ระบุเพิ่มเติมว่า นี่คืออนาคตของของประเทศไทย ที่พวกเราจำเป็นต้องรู้ รวมถึงแผนการ “BCG Economy Model เมื่อไทยฝัน ไทยทำ แล้วไทยจะทันโลก”

วันนี้เราต้องการเอสเอ็มอีที่เป็น IDE-Innovation-Driven Enterprise คือ ธุรกิจที่ผู้ประกอบการมุ่งเน้นนวัตกรรม แม้จะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง แต่ขณะเดียวกันก็มีความทะเยอทะยานมาก ทำให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์

 

ท่านผู้อ่านสามารถติดตาม และรับชมเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ : BCG Economy เมื่อไทยฝัน และไทยทำ ไทยจะทันโลก | Future Changer Podcast EP. 1  https://youtu.be/0bAooAR3iYc


เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก 

Circular Economy วิถีเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32106 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19302 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
11959 | 08/07/2019
banner
banner