ไทยครองตลาดอาหารเครื่องดื่มในกัมพูชา

SME Update
21/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1611 คน
ไทยครองตลาดอาหารเครื่องดื่มในกัมพูชา
banner

"กัมพูชา" ประเทศในกลุ่มตลาดอาเซียน CLMV มีแนวโน้มต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโต 7% ต่อปี ทั้งยังมีจำนวนนักท่องเที่ยว และจำนวนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยกำลังการผลิตและการขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทำให้สินค้าเครื่องที่ผลิตได้ในกัมพูชาเอง ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระบุว่า ในปี 2561 กัมพูชานำเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 1,052 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ​ 33,664 ล้านบาท (คิดด้วยอัตราแลกเปลียน 32 บาท) ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการนำเข้าสินค้าจากไทยครองอันดับ 1 คิดเป็นสัดสวน 70% โดยแบ่งเป็นการนำเข้าเครื่องดื่มมูลค่า 432 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 13,824 ล้านบาท เป็นสินค้าน้ำตาล และผลิตภัณฑ์น้ำตาล 227 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 7,264 ล้านบาท

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


สินค้าไทย จุดแข็งและความได้เปรียบ

เนื่องจากชาวกัมพูชามีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ และราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากอิทธิของสื่อโทรทัศน์ทำให้ชาวกัมพูชารู้จักและคุ้นเคยกับสินค้าไทยและด้วยการที่ทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดต่อมกัน จึงเป็นแรงหนุนทำให้สินค้าไทยสามารถขนส่งและกระจายเข้าไปยังกัมพูชาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งได้มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มความต้องการสินค้ากลุ่มนี้ของกัมพูชา จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่ต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไปยังกัมพูชา ในปี 2563 จำนวน 7 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ขณะที่อัตราการขยายตัวของประชากรในกัมพูชาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.5% ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากไทยยังต้องรักษาคุณภาพ เพื่อแข่งกับคู่แข่งสำคัญที่ส่งออกอาหารไปยังกัมพูชา เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และมาเลเซีย

นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนต่างชาติที่ขยายการลงทุนเข้าไปยังกัมพูชา เพื่อผลิตสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้นด้วย แต่ก็ยังนับว่าการขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าจำนวนมาก ประกอบกับการความซับซ้อนของกระบวนการส่งออก ตลอดจนการขอรับรองมาตรฐานสากลของกัมพูชา เป็นเสมือนดาบสองที่ยังสร้างความท้าทายให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่จะสินใจก้าวไปสู่ตลาดกัมพูชา

ดังนั้น ไทยยังคงมีโอกาสที่จะรักษาความเป็นเบอร์ 1 ในตลาดนี้ แต่ต้องสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ในการเจาะตลาดและผลักดันการส่งออก อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในกัมพูชา การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Thai Select การรุกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงการขยายเข้าไปในตลาดค้าปลีก ซึ่งในอนาคตกัมพูชามีแผนจะจัดตั้งคอมมูดิตี้มอลล์ และห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ไทยจะเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมอินโตร์โปรโมชั่นร่วมกับห้าง เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการน้องใหม่ในตลาดกัมพูชา ที่ยังกล้าๆ กลัว ๆ ควรปรึกษาข้อมูลกับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และพิจารณช่องทางการเจาะตลาดที่เหมาะสม เช่น ผ่านบริษัทตัวแทน (Buying Agent) หรือผ่านผู้นำเข้าทั้งค้าปลีกและค้าส่ง แต่หากผู้ประกอบการสนใจเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานต้องศึกษากฎหมายด้านการลงทุนซึ่งรัฐบาลกัมพูชา เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถถือหุ้นในธุรกิจได้ 100% เพราะอุตสาหกรรมนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่กัมพูชามีความต้องการการลงทุนจากต่างชาติอีกมาก

   


กัมพูชารุกขยายตลาดส่งออกข้าว 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลุยตลาดอาเซียน


  


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3481546 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124182 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
45461 | 09/01/2020
banner