จีนมุ่งลงใต้ ! นำร่องเขตการค้าเสรียูนนาน

SME Update
12/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1231 คน
จีนมุ่งลงใต้ ! นำร่องเขตการค้าเสรียูนนาน
banner

ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลยูนนานได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562 พร้อมกับอีก 5 มณฑล ได้แก่ มณฑลซานตง มณฑลเจียงซู เขตกว่างซี มณฑลเหอเป่ย และมณฑลเฮยหลงเจียง

โดยเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน มีเนื้อที่ 119.86 ตร.กม. แบ่งเป็น พื้นที่ในนครคุนหมิง 76 ตร.กม. (ครอบคลุมเขตสินค้าทัณฑ์บน 0.58 ตร.กม.) พื้นที่ในเขตปกครองตนเองหงเหอ 14.12 ตร.กม. และพื้นที่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหง 29.74 ตร.กม.

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 
จุดเด่นของ “เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน” ได้แก่ “เศรษฐกิจชายแดน” และ “เศรษฐกิจข้ามพรมแดน” โดยมณฑลยูนนานจะใช้จุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเป็นประตูเชื่อมภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา จีน-ลาว-ไทย จีน-เวียดนาม จีน-เมียนมา-บังกลาเทศ-อินเดีย และจีน-อินโดจีน อย่างกระตือรือร้น สร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือรูปแบบใหม่ ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนอย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายคนอย่างสะดวก เร่งความร่วมมือในกิจกรรม “เศรษฐกิจข้ามพรมแดน” ได้แก่ การผลิต การเงิน การท่องเที่ยว อีคอมเมิร์ซ เกษตร พลังงาน โลจิสติกส์ และการชำระเงินหยวน โดยแบ่งบทบาทของพื้นที่ในนครคุนหมิง เขตปกครองตนเองหงเหอ และเขตปกครองตนเองเต๋อหง

โดยพื้นที่ในนครคุนหมิงจะพัฒนาควบคู่ไปกับเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน มุ่งเน้นการผลิตขั้นสูง โลจิสติกส์ทางอากาศ เศรษฐกิจดิจิทัล สร้างศูนย์กลางความเชื่อมโยง ศูนย์กลางโลจิสติกส์สารสนเทศ และศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรม เชื่อมกับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขณะที่พื้นที่ในเขตปกครองตนเองหงเหอจะพัฒนาควบคู่ไปกับเขตสินค้าทัณฑ์บนหงเหอ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเหมิ่งจื้อ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปและการค้า การบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวข้ามพรมแดน อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน สร้างศูนย์กลางการผลิตสินค้าแปรรูปและศูนย์กลางโลจิสติกส์การค้าเชื่อมกับอาเซียน รวมทั้งเป็นเขตต้นแบบนวัตกรรมความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจจีน-เวียดนาม

พื้นที่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหง มุ่งเน้นอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ความร่วมมือด้านการผลิตข้ามพรมแดน การเงินข้ามพรมแดน สร้างเขตนำร่องการเปิดกว้างพื้นที่ชายแดน และศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา

ปัจจุบันจีนมีเขตการค้าเสรีนำร่อง 18 แห่ง โดยมหานครเซี่ยงไฮ้เป็นที่ตั้งของเขตการค้าเสรีนำร่องแห่งแรก เมื่อเดือน ก.ย. 2556 ทั้งนี้ เขตการค้าเสรีนำร่องมีสภาพเหมือนเป็นพื้นที่นอกอาณาเขตของจีน ทำให้สินค้านำเข้า-ส่งออกปลอดอากรและยกเว้นการควบคุมโดยศุลกากร และเปิดกว้างให้ต่างชาติลงทุนได้อย่างเสรี

ทั้งนี้ เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน ครอบคลุมพื้นที่ในนครคุนหมิงซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนาน พื้นที่ในเขตปกครองตนเองหงเหอและพื้นที่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหง ซึ่งเป็นด่านชายแดนสำคัญของมณฑลยูนนาน เชื่อมโยงกับเวียดนามและเมียนมา ตามลำดับ แต่กลับไม่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ซึ่งเชื่อมโยงกับลาวต่อไปยังไทย ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากการที่บริเวณชายแดนมณฑลยูนนานกับเวียดนามและเมียนมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคักกว่าบริเวณชายแดนมณฑลยูนนานกับลาว

อย่างไรก็ตาม เมื่อเส้นทางรถไฟจีน-ลาวเปิดให้บริการในปี 2564 แล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนมณฑลยูนนานกับลาวก็น่าจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้มีการพิจารณาขยายพื้นที่ของเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนานให้ครอบคลุมเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต่อไป


บ่อหานโยงการค้า ท่องเที่ยว ขนส่งและโลจิสติกส์

การที่รัฐบาลจีนมุ่งหวังจะผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจีน เพื่อเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” จึงทำให้รัฐบาลท้องถิ่นมณฑลยูนนานของจีน มีความตื่นตัวและได้กำหนดแผนการสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ่งล่า (บ่อหาน) พ.ศ.2558-2568 เพื่อเตรียมความพร้อมให้อำเภอเหมิ่งล่ากลายเป็นพื้นที่รองรับการเชื่อมโยงทั้งทางด้านการค้า การท่องเที่ยว คมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ ที่เชื่อมสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่น่าจับตา คือเส้นทางเศรษฐกิจตำบลเหมิ่งหลุน-บ่อหาน อาศัยความได้เปรียบของเส้นทาง R3A และมีด่านบ่อหาน ตำบลเหมิ่งล่า และตำบลเหมิ่งหลุน เป็นจุดสำคัญ แล้วเชื่อมต่อเส้นทางขึ้นเหนือเข้าสู่ประเทศจีน จากเมืองจิ่งหง เมืองผูเอ่อร์ เมืองยวี่ซี สู่นครคุนหมิง และลงใต้เชื่อมต่างประเทศคือ ลาวและไทย โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางบก โลจิสติกส์และคลังสินค้า การค้าระหว่างประเทศ การแปรรูปเพื่อการส่งออก วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

รวมทั้งเส้นทางเศรษฐกิจแนวลำน้ำจากท่าเรือจิ่งหง-ท่าเรือกวนเหล่ย อาศัยความได้เปรียบด้านการขนส่งทางเรือนานาชาติเชื่อมต่อกับประเทศลาว เมียนมาและไทย โดยมีท่าเรือจิ่งหงและท่าเรือกวนเหล่ยเป็นจุดสำคัญ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือ การขนส่งทางน้ำ และการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การที่อำเภอบ่อหาน (เหมิ่งล่า) อยู่ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับประเทศ 1 ใน 6 แห่งของจีน เมื่อปี พ.ศ.2558 เพื่อนำร่องการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจีนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน ตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และจากการที่เหมิ่งล่าอยู่ห่างจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประมาณ 250 กม. จึงทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ่งล่า มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงจากด่านชายแดนจีนผ่านลาวถึงด่านชายแดนไทยที่สั้นที่สุด

ถึงตรงนี้ก็มองมองต่อแล้วว่า ไทยจะสามารถสานประโยชน์ด้านการค้าชายแดน ผ่านแดน การท่องเที่ยวและขนส่งโลจิสติกส์ได้อย่างไร

 

อ้างอิง : ข้อมูลจากข้อมูลจากเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน

          : บทวิเคราะห์ของ พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน

          : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

เช็คอุณหภูมิการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย 

สร้างอนาคตทุเรียนไทย เสริมตลาดใหม่


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3481547 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124183 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
45461 | 09/01/2020
banner