เจาะตลาดกัมพูชา ไม่ไป...ไม่ได้แล้ว

SME in Focus
19/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2580 คน
เจาะตลาดกัมพูชา ไม่ไป...ไม่ได้แล้ว
banner

ตลาด"กัมพูชา"ถือเป็น 1 ใน 4 ชาติ ของกลุ่มประเทศ CLMV ที่ประกอบไปด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากกลุ่มนักลงทุนทั้งต่างชาติและไทยแห่เข้าไปลงทุนต่อเนื่องเพราะทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์และค่าจ้างแรงงานยังไม่สูงมากนัก ตลอดทั้งได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553

การได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี(GSP)จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญทำให้ ตลาดCLMV กลายเป็นสมรภูมิอันหวานหอมในหมู่กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ เช่นเดียวกับกลุ่มนักลงทุนไทย ได้เข้าไปขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV  หรือ ส่งออกสินค้าจากไทยไปตีตลาดจนประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง เพราะนอกจากไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังมีประเพณีวัฒนธรรมคล้ายกันทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


เช่นเดียวกับ ”ตลาดกัมพูชา”เพื่อนบ้านสำคัญที่มีพรมแดนติดต่อกับไทยทั้งทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จึงกลายเป็นตลาดการค้าระหว่างประเทศที่มีศักยภาพสูง ประกอบกับการเมืองกัมพูชามีเสถียรภาพและเศรษฐกิจขยายตัวไม่หยุดจึงเป็นโอกาศของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนหรือส่งออกสินค้าไปตีตลาดกัมพูชาได้ไม่อยาก ประกอบกับหลายทศวรรษที่ผ่านมาแรงงานกัมพูชาทะลักเข้ามาทำงานในเมืองไทย ซึ่งกลุ่มแรงงานต่างด้าว100% ใช้สินค้าแบรนด์ของไทยทั้งนั้น เมื่อกลับกัมพูชากลายเป็นสื่อโฆษณาแบบปากต่อปากว่าใช้สินค้าของไทยแล้วดี มีคุณภาพมาตรฐานสากล จึงเป็นเหตุสำคัญที่สินค้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดกัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์รายงานสถิติการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา สำหรับช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่าการค้ารวม 42,039.73 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 37,379.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.47 แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 34,845.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.68 และการนำเข้ามูลค่า 7,194.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ15.41 ไทยได้ดุลการค้า27,651.04 ล้านบาท

ขณะที่ด่านการค้าสำคัญที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีมูลค่าการค้ารวม (ไตรมาสแรก)26,482.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.99 ของการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา รองลงมาได้แก่ ด่านศุลกากรคลองใหญ่ด่านศุลกากรจันทบุรีด่านศุลกากรช่องจอม และด่านศุลกากรช่องสะงำ ในจังหวัดสุรินทร์

สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์(+27.90%) รถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ (+23.42%) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ (+12.80%) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (+20.87%) ผ้าผืนและด้าย(+18.74%)

ขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าปี 2562 ยังคงเติบโตไม่หยุดเพราะกัมพูชายังคงมีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไม่หยุด นักลงทุนไทยจะเข้าไปทำการค้าในกัมพูชายังมีโอกาสสูงเพราะกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่เปิดกว้างเสรีทางการค้า

โดยรัฐบาลไม่มีนโยบายกีดกันทางการค้าหรือไม่มีข้อจำกัดทางการค้าใด ๆ เพียงแต่ผู้ที่ประสงค์จะนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในประเทศกัมพูชาจะต้องชำระภาษีขาเข้าและภาษีผู้บริโภคเสียก่อน และต้องผ่านการตรวจสอบและกำหนดพิกัดศุลกากรเสียก่อนจึงจะสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในกัมพูชาได้

ที่ผ่านมาสินค้าส่งออกจากไทยไปจำหน่ายตลาดกัมพูชาส่วนใหญ่ให้การยอมรับและเชื่อถือเป็นอย่างมากว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ส่วนหนึ่งก็มาจากอิทธิพลจากแรงงานที่อพยพมาทำงานในไทยแบบบอกปากต่อปากและจากอิทธิพลโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ที่บ้านเขาก็สามารถรับชมรายการทีวีของไทยได้ แม้ว่าอุปสรรค “คู่แข่ง” สินค้าจากเวียดนามและจีนราคาถูกเข้ามาตีตลาด แต่ความเชื่อมั่นสินค้าจากไทยและมีคุณภาพทำให้ชาวกัมพูชาเชื่อถือมากกกว่า

 

สินค้าดังกล่าวถือว่าเป็นสินค้าที่ตลาดกัมพูชามีความต้องการ แต่ยังมีอีกหลากหลายกลุ่มสินค้าจากไทยที่สามารถเข้าเจาะตลาดกัมพูชาได้ เนื่องจากเทรนด์ผู้บริโภคชาวกัมพูชาในยุคใหม่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ นายชายพงษ์ นิยมกิจ ท่านประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี เเละ คณะกรรมการขับเคลื่อนหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้ให้ความคิดเห็นว่า

ผู้บริโภคชาวกัมพูชายุคใหม่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับตลาดไทยเพราะได้รับอิทธิพลหลายอย่างจากไทย ทำให้โอกาสที่นักลงทุนไทยสามารถเข้าไปเจาะตลาดกัมพูชาได้ไม่อยาก ซึ่งปี 2562 การค้าระหว่างไทยและกัมพูชายังคงมีอัตราการเติบโตไม่หยุดเพื่อทั้งสองประเทศมีชายแดนติดกันทำให้การค้าระหว่างกันเกิดความสะดวกสบายทำให้การค้ายิ่งเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะปัจจุบันไทยและกัมพูชาเปิดจุดการค้าชายแดนถาวรตั้งแต่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนภาคตะวันออกยิ่งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคึกคักตามไปด้วย

ส่วนด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนก็ยิ่งคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านทำให้ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน ส่วนนักลงทุนไทยอยากเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชาหากต้องการข้อมูลช่องทางการลงทุนหรือปรึกษาด้านกฎหมายก่อนเข้าไปลงทุนกัมพูชาขอให้มาปรึกษากับทางหอการค้าจังหวัดจันทบุรี หรือหอการค้าจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา เพราะส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดที่ประสานงานด้านข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด 


ด้านนายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า บรรยากาศการค้าผ่านช่องจอม และช่องสง่ำ จ.สุรินทร์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าชาวไทยและผู้ค้าชาวกัมพูชา ส่งออก นำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาทำให้การค้าระหว่างทั้งสองประเทศมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านล้านบาทต่อเดือน สินค่าส่งออกที่สำคัญอุปกรณ์ก่อสร้างเพราะปัจจุบันกัมพูชาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและเศรษฐกิจดีทำให้สินค้าจากไทยขายดีเป็นพิเศษ

ตลาดกัมพูชาไม่ใช่เรื่องยากในการเข้าไปลงทุนหรือส่งออกสินค้าจากไทยไปเจาะตลาดกัมพูชา แต่ต้องเตรียมพร้อมและทำการบ้านเป็นอย่างอย่างดี โอกาสประสบความสำเร็จในการค้าขายในตลาดกัมพูชาอยู่แค่เอื้อม


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
147804 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33748 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20704 | 14/06/2019
เจาะตลาดกัมพูชา ไม่ไป...ไม่ได้แล้ว