เจาะตลาด CLMV ขุมทอง SMEs ไทย

SME in Focus
10/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1379 คน
เจาะตลาด CLMV ขุมทอง SMEs ไทย
banner

จะว่าไปแล้วในบรรดา 10 ประเทศอาเซียนนั้น ประเทศที่จะเป็นประโยชน์ในการขยายการค้าและการลงทุนสำหรับประเทศไทยมากที่สุดก็คือกลุ่มประเทศที่เรียกว่า CLMV ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่รอบๆบ้านเราประกอบด้วย ประเทศ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, และเวียดนาม ที่มีจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมหลายๆ อย่าง รวมทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่สำคัญประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ศูนย์กลางมีพรมแดนระหว่างกันจึงเดินทาง (หรือขนส่งสินค้า) ทางบกได้ จึงมีความได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง มีจำนวนประชากรรวมกันสูงถึง 165 ล้านคน ประมาณ 2.5 เท่าของประชากรไทยซึ่งประชากรเหล่านั้นล้วนยังอยู่ในวัยทำงานหนุ่มสาวที่มีอายุเฉลี่ยเพียง 24.8 ปี ตรงข้ามกับไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แถมค่าแรงงานขั้นต่ำยังไม่สูงนัก  

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


สำหรับภาพรวมในด้านเศรษฐกิจนั้นเมื่อปี 2561เศรษฐกิจ CLMV ขยายตัวสูงราว 6-7% โดยเฉพาะ GDP ของกัมพูชาที่เติบโตถึง 6.9% การขยายตัวที่ค่อนข้างกระจายตัวในภาคเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การผลิตและส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสินค้าในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ขยายตัวได้ดี การก่อสร้างยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และบรรยากาศการลงทุนที่เอื้อต่อธุรกิจ

ขณะที่เศรษฐกิจของ สปป.ลาว มีแนวโน้มขยายตัวของ GDP ในปีนี้จากการประเมินของธนาคารโลกที่ 6.8% ซึ่งรายได้หลักมาจาก การผลิตไฟฟ้าเพื่อการส่งออกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 11% ของ GDP และมีส่วนช่วยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ 2.5% จะเป็นแรงส่งสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจลาวอย่างต่อเนื่อง

ด้านเศรษฐกิจเมียนมา GDP ในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวราว 7% แต่เมื่อดูการอ่อนค่าอย่างรุนแรงและต่อเนื่องของเงินจ๊าดส่งผลให้เศรษฐกิจเมียนมามีความเปราะบางอย่างยิ่ง แต่ภาคการเกษตรที่ฟื้นตัวและการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและนักลงทุนต่างชาติเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจเมียนมาในปีนี้

สุดท้ายเวียดนามถือว่ามีแนวโน้มการเติบโตของ GDP ในปีนี้ประมาณ 6.6% จากปัจจัยภาคการส่งออกที่เติบโตสูง ขณะเดียวกันเวียดนามยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าโทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน แต่สงครามการค้าที่ตึงเครียดขึ้นอาจส่งผลลบทางอ้อมต่อการส่งออกของเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามมีความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับจีนค่อนข้างมากผ่านส่งออกสินค้าขั้นกลางไปจีน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง


โอกาสของ SMEs ไทย กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค

เมื่อมองภาพรวมด้านเศรษฐกิจของ CLMV จึงเป็นโอกาส สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเนื่องจาก CLMV มีการขยายตัวของตัวเมืองพร้อมกับสัดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคใน CLMV ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคใน CLMV ที่สูงขึ้น ทำให้ยอดขายค้าส่งและค้าปลีกใน CLMV ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้มีการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ​

จะเห็นว่าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปยัง CLMV นั้นเติบโตรวดเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่นๆในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างที่กล่าวข้างต้นไทยมีข้อได้เปรียบจากความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งผู้บริโภคใน CLMV ส่วนใหญ่มองว่าสินค้าไทยมีคุณภาพสูง ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยสามารถครองตลาด CLMV ได้อย่างเหนียวแน่น

นอกจากนี้ประชากรจาก CLMV เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าประเภทเครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเมื่อซื้อกลับไปก็มีการบอกกันปากต่อปากทำให้ให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในตลาด CLMV

ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไปยัง CLMV สูงสุดได้แก่ เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ สินค้าปศุสัตว์ต่างๆ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ เวียดนามนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยมากที่สุดและสินค้าที่นำเข้าได้แก่ ผลไม้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องดื่ม ตู้เย็น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เหนือสิ่งใดการขยายตัวของชนชั้นกลางและประชากรส่วนมากใน CLMV ยังอยู่ในช่วงเด็กและวัยรุ่น จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์จำพวกเสื้อผ้า เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีในอนาคต ประเด็นนี้ SMEs ที่กำลังมองหาตลาดในต่างประเทศ CLMV คือตัวเลือกแรกที่มีความเป็นไปได้ที่สุด เพราะกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค ธุรกิจ SMEs ไทยมีศักยภาพมาก 


มิติด้านการลงทุน

ด้านการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ผ่านมาจะเป็นกลุ่มทุนไทยขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนเสียมากกว่า  ทั้งที่อันที่จริงน่าจะเป็นโอกาสของ SMEs ซึ่งจะต้องเข้าไปอย่างมีกลยุทธ์ เนื่องจากจุดเด่นของประเทศไทยก็คือ การมีฐานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV  ดังนั้นภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยควรหาโอกาสในการสร้าง "ความเชื่อมโยง" ในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ โดยควรให้ความสำคัญกับการค้าผ่านชายแดน การขยายตลาดใหม่ๆ  ไปถึงประเทศเวียดนามและจีนตอนใต้

นอกจากนี้ยังใช้ประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นฐานในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต  โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น รวมไปถึงการเข้าถึงการหาพาร์ทเนอร์ท้องถิ่น ในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตใหม่ๆ จุดเด่นหนึ่งของตลาด CLMV ก็คือ การมีแรงงานในวัยหนุ่มสาวเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีค่าจ้างที่ต่ำกว่าประเทศไทยค่อนข้างมาก

ดังนั้นภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยควรเริ่มย้ายฐานการผลิตไปสู่ยังกลุ่มประเทศเหล่านี้โดยวิเคราะห์ถึงระดับทักษะแรงงานที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มควรย้ายฐานการผลิตไปประเทศกัมพูชา

ในขณะที่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์และอุตสาหกรรมไฮเท็คสามารถย้ายฐานการผลิตไปประเทศเวียดนาม อุตสาหกรรมโรงแรมและร้านอาหารควรลงทุนในประเทศเปิดใหม่อย่างเมียนมา เป็นต้น

สรุปได้ว่าตลาดกลุ่มประเทศ CLMV จึงเป็นขุมทรัพย์ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรมและเป็นฐานการผลิตสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs ของไทยอย่างมิอาจปฏิเสธได้ 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32552 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19642 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13405 | 08/12/2019
banner