สร้างความน่าเชื่อถือร้านค้าออนไลน์ด้วย DBD Registered

SME Update
21/05/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 700 คน
สร้างความน่าเชื่อถือร้านค้าออนไลน์ด้วย DBD Registered
banner

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เพื่อส่งเสริมมาตรการของภาครัฐในการให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ลดความเสี่ยงเชื้อโควิด และส่งเสริมร้านค้าที่ขายสินค้าและบริหารผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากให้มีความน่าเชื่อถือ

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้แจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered ได้ที่ www.trustmarkthai.com 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


โดยเครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ร้านค้าสามารถนำไปแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์ รวมทั้งโซเชียลมีเดีย และ อีมาร์เก็ตเพลส เพื่อแสดงความมีตัวตนเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า และบริการจากผู้ค้า

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2546 ถึงเดือนมกราคม 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานว่า มีการออกเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวม 54,165 ราย คิดเป็นจำนวนร้านค้าออนไลน์ 58,780 ร้านค้า แยกตามประเภทธุรกิจ หมวดหมู่สินค้า

ประกอบด้วยการแพทย์-สุขภาพ-สมุนไพร-สปา 10,959 ร้าน แฟชั่น-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ 10,407 ร้าน คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์-ไอทีและซอฟแวร์ 3,349 ร้าน เครื่องอุปโภคบริโภค 3,222 ร้าน อาหาร-เบเกอรี่-เครื่องดื่ม 3,192 ร้าน ฯลฯ

 

และขณะนี้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งในกรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ยื่นขอจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ซึ่งตามที่กฎหมายกำหนดการค้าขายออนไลน์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย

1. การซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย

2. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

3. ผู้ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

4. ผู้ให้บริการตลาดกลางผ่านอินเตอร์เน็ต

โดยจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มค้าขาย ในสถานที่จดทะเบียน ณ สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ ในกรุงเทพมหานคร คือ สำนักงานเขตทั้ง 50 ขา และที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ส่วนในพื้นที่ภูมิภาคจดทะเบียนได้ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเมืองพัทยา ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชย์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553 ที่ถ่ายโอนภารกิจนี้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

1. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือแบบ ทพ.

2. บัตรประชาชนเจ้าของกิจการ

3. ทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ

4. แผนที่ตั้งของกิจกรรม

5. เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่า และหากไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นค่าธรรมเนียนการจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาทเท่านั้น และเมื่อร้านค้าออนไลน์ได้จดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ขอรับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered ได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


เครื่องหมาย DBD Registered ดีอย่างไร

ประโยชน์หรือความสำคัญของเครื่องหมายการค้า DBD Registered ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุไว้พอสรุปได้ว่า เป็นเครื่องหมายสำคัญเพื่อแสดงความมีตัวตนของร้านค้าที่อยู่ในโลกของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สำหรับลูกค้าจะมีความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ หากร้านที่มีตัวตนและเชื่อถือได้ เมื่อประสบปัญหาสามารถติดตามข้อมูลของร้านค้าได้

ขณะที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์ จะมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ มีโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิ การสัมมนา การฝึกอบรม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำธูรกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์

โอกาสพลิกวิกฤตด้วยธุรกิจออนไลน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามคำเชิญชวนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่แค่เอื้อม


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


ส่องแพลตฟอร์ม ‘Tmall’ ค้าออนไลน์สุดฮอตตลาดจีน

อยู่บ้านเพิ่มยอดขายด้วย ‘วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง’


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3490503 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125591 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117497 | 12/04/2020
สร้างความน่าเชื่อถือร้านค้าออนไลน์ด้วย DBD Registered