Depa เยียวยา SMEs หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

SME Update
12/05/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 344 คน
Depa เยียวยา SMEs หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
banner

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งก่อนหน้าหรือหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่สดใสและเข้าข่ายน่าเป็นห่วงจากปัจจัยลบหลายด้าน มีการคาดการณ์ว่า GDP ปี 2563 ของไทยจะลดลง -6.7% ในขณะที่ฝ่ายกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว 3% ในปีนี้จากวิกฤตโควิด-19 

พร้อมสัญญาณเตือนว่าโลกจะเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งรุนแรงที่สุด นับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1930 และคาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ 3.4% เป็น 5.8% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ผู้ประกอบการจะเร่งปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในมุมที่ดีและแย่

แต่ก็ไม่ควรตระหนกกันจนเกินไปนัก ...ควรเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวางแนวทางรับมือเศรษฐกิจที่ผันผวนในระยะยาวไว้ด้วย

ทั้งนี้ทางด้านภาครัฐได้มีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยไว้หลายแนวทาง ด้วยนโยบายที่รัฐบาลไทยพยายามผลักดันผู้ประกอบการไทย ก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปล่อยมาตรการช่วยผู้ประกอบการ SMEs โรงงาน โรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร และชุมชน รวมไม่น้อยกว่า 7,500 รายทั่วประเทศ เชื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการเยียวยาเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และภัยแล้ง 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

เยียวยา SMEs พร้อมผลักดันสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้ร่วมผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในหลากหลายมิติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เช่น ระบบกักตัวเองของผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ระบบสืบค้นข้อมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบการรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ฯลฯ

ทั้งการปรับงบประมาณเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โรงงาน ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในการนำเทคโนโลยีไปใช้จัดการระบบโลจิสติกส์ การลดต้นทุน และการจัดการ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต ส่วน SMEs รายย่อย รวมทั้งเกษตรกร  

นอกจากนี้ยังมีการออก Voucher สนับสนุนการใช้ Point of Sale (POS) เพื่อลดการติดเชื้อผ่านการสัมผัสธนบัตร การปรับรูปแบบการค้าสู่ระบบดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกรรายย่อย รวมถึงระบบจัดการธุรกิจชุมชน การขนส่ง และการเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน ไปพร้อมกับการประกาศรับสมัครโครงการเข้าประกวด เพื่อเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้ 3 มาตรการดังต่อไปนี้

1. Depa Digital Transformation Fund : เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งเป้าที่ SMEs โรงงาน โรงแรม ธุรกิจบริการ เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัล รวม 4 ประกาศฯ แบ่งตามพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563  แบ่งเป็นประเภทของโครงการ ดังนี้

- เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตและกระบวนการภายในธุรกิจ

- การใช้เทคโนโลยี IoTในธุรกิจเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือลดตนทุนการผลิต

- เพื่อการเพิ่มรายได้หรือมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจในยุคดิจิทัล

2. Depa Digital Transformation Fund for Community : เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท ตั้งเป้า 198 ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 20 หลังคาเรือนขึ้นไป รวมไม่น้อยกว่า 3,960 หลังคาเรือน แบ่งเป็น 6 ประกาศฯ ตามพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2563 แบ่งเป็นประเภทของโครงการ ดังนี้

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการผลิตอัจฉริยะ

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านสังคมอัจฉริยะ

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการเกษตรอัจฉริยะ

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการค้าและบริการอัจฉริยะ  

3. Depa mini Transformation Voucher : มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตั้งเป้า 3,560 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เน้นการเพิ่มยอดขาย และช่องทางการขายออนไลน์ สนับสนุนระบบ E-Commerce ช่วยฝ่าวิกฤติภัยแล้ง เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สนใจรับการส่งเสริมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://tinyurl.com/Thaifightcoviddepaxzipevent 


ทั้งหมดนี้เป็นการปรับแผนรับมือกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญในช่วงวิกฤติ และแนวทางการช่วยเหลือตามงบประมาณที่จัดสรรดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางลุกขึ้นสู้ได้ต่อไป.

 

แหล่งอ้างอง  : https://www.depa.or.th/th/article-view/20200331_01 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


อุดช่องโหว่! กรณีน่าศึกษาจากร้านอาหารแบบ QUICK FOOD

Staff Sharing โมเดลแบ่งปันพนักงานรับมือแรงงานขาดแคลน


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3486408 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124757 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้ SME Update

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่...
115859 | 12/04/2020
banner