10 อาชีพไม่ตกเทรนด์ยุค ‘Digital Disruption’

SME Update
15/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2538 คน
10 อาชีพไม่ตกเทรนด์ยุค ‘Digital Disruption’
banner

โลกยุค Disruption ส่งผลให้เกิดการละทิ้งรูปแบบเดิมๆ เพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆ ด้วยการขับเคลื่อนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ที่เห็นชัดที่สุดคือการสูญหายไปของหลายๆ อาชีพ  และก็ถูกทดแทนด้วยอาชีพใหม่ๆ ที่ในชีวิตนี้เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อน

อาชีพใหม่ๆ ก็มาพร้อมกับการมองเห็นโอกาสในอนาคต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) ได้คาดการณ์ 10 อาชีพในอนาคต ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในยุค 4.0 ที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่ใช้ปัจจัย S-curve เพื่อสนองต่อเขต EEC รวมถึงกระแสของโลกที่ตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


1. วิศวภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geomatics Engineer) ทำงานเป็นผู้ออกแบบหรือพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานที่สามารถทำงานได้จริง รวมถึงศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อวินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา รักษาโรค รวมถึงพัฒนาเครื่องมือแพทย์

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คือ ผู้ดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน เช่น สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นควัน บรรเทาแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำจัดของเสียอันตราย

3. นักออกแบบโปรแกรม (Software Developer) เป็นนักวิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ดูแลแก้ไขโปรแกรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และตอบสนองความต้องการของตลาด

4. นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Developer)  มีหน้าที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมด้านต่างๆ  อาทิ การผลิตสินค้า การคมนาคม การแพทย์ หรือการศึกษาเพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์มากขึ้น

5. นักคิดค้นวัคซีน (Vaccine Developer) มีภารกิจในการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สามารถต่อต้านและป้องกันโรคได้  รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวัคซีน การทำให้วัคซีนมีประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้วัคซีนมีความมั่นใจมากขึ้น


6. วิศวกรชีวการแพทย์  (Biomedical Engineer) เป็นผู้ออกแบบหรือสร้างเครื่องมือการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้จริง  รวมถึงศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อวินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา รักษาโรค รวมถึงการพัฒนาหรือสร้างเครื่องมือที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย

7. นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ (Grabage Designer) คือผู้เปลี่ยนโฉมขยะสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่  เป็นผู้ที่นำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาออกแบบสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม

8. นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Product Design) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือสามารถนำไปผลิตซ้ำ หรือออกแบบใหม่ได้ โดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่ามากที่สุด

9. นักวิทยาศาสตร์อาหาร (Food Scientist) เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต การประกัน หรือควบคุมคุณภาพอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร แปรรูปอาหาร

10. เกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) คือเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร รวมถึงรู้จักวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงด้านคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

ทั้งนี้ผู้เรียน 10 อาชีพนี้  เมื่อจบการศึกษาแล้วออกมาแล้ว สามารถเป็นทั้งพนักงานประจำบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ทำอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการ SME


3 แนวทางเพื่อธุรกิจทันยุค 4IR

5G จะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย ปี 2020
Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3488296 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125088 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116639 | 12/04/2020
10 อาชีพไม่ตกเทรนด์ยุค ‘Digital Disruption’