เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล

SME Event
16/09/2019
เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล
banner
ดาวโหลดเอกสารการบรรยาย
>> คุณปรียานุช ทิพยะวัฒน์   http://bit.ly/2mUN444 
>> คุณอรทัย เอื้อตระกูล http://bit.ly/2mSFMhh
>> คุณอาทิตย์ จันทร์นนทชัย http://bit.ly/2pgoMST
>> คุณนิธิภัทร์ ทองอ่อน http://bit.ly/2p8K30C

****************************************************************

กำหนดการสัมมนา

"เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล"

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 12.15-16.30 น.

ณ ห้องบัวหลวงชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม กรุงเทพฯ

****************************************************************

12.15-13.00 น.        ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

13.15-13.20 น.        ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา

13.20-14.00 น.        ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"  โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณอลงกรณ์ พลบุตร

14.00-16.15 น.        การเสวนาหัวข้อ "เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล"
                                1."การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก"  โดย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  คุณปรียานุช ทิพยะวัฒน์
                                2."การจัดการสวนทุเรียนแบบเกษตรแม่นยำ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (IOT)"  โดย Young Smart Farmer เกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ จังหวัดระยอง  คุณนิธิภัทร์ ทองอ่อน
                                3."การสนับสนุนเครือข่ายการตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเชื่อมเกษตรกรกับลูกค้า,ผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการผลิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต"  โดย เจ้าของแพลตฟอร์มเครือข่ายเกษตร , Appication ฟาร์มโตะ Farm TO  คุณอาทิตย์ จันทร์นนทชัย
                                4. "การปรับตัวของเกษตรเพื่อให้ผ่านกฏ ระเบียบ กติกาของประเทศผู้ซื้อสินค้าเกษตร"  โดย คอลัมนิสต์ วารสารเคหการเกษตร คอลัมน์การค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน  คุณอรทัย เอื้อตระกูล

ดำเนินการสัมมนาโดย ทิดบ้วน บางปลาม้า (ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์) เจ้าของรายการติดดิน กินได้

16.30 น.                สรุปผลและปิดการสัมมนา

****************************************************************
หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล SME Event

เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล

ดาวโหลดเอกสารการบรรยาย>> คุณปรียานุช ทิพยะวัฒน์   http://bit.ly/2mUN444 >> คุณอรทัย เอื้อตระกูล http://bit.ly/2mSFMhh&...
12902 | 16/09/2019
รู้ลึก ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์ SME Event

รู้ลึก ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์

กำหนดการสัมมนา"รู้ลึก ก้าวล้ำ นำตลาดออนไลน์"วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2  โรงแรมบุรีศรีภู บูติก...
8620 | 15/08/2019
สุดยอดกลยุทธ์และเทคนิคการตลาดผ่าน Social Media SME Event

สุดยอดกลยุทธ์และเทคนิคการตลาดผ่าน Social Media

กำหนดการสัมมนาสุดยอดกลยุทธ์และเทคนิคการตลาดผ่าน Social Mediaวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องสีมาแกรนด์บอลรูม เอ โรงแรมสีมาธานี จ.น...
7201 | 06/06/2019
banner
banner