Economies of Scale มีผลต่อ SMEs ภาคการผลิตอย่างไร

SME in Focus
29/06/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1080 คน
Economies of Scale มีผลต่อ SMEs ภาคการผลิตอย่างไร
banner

ผู้ผลิตมักมองหาวิธีการลดต้นทุนในภาคการผลิตที่ต่ำแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอยู่เสมอ เพราะการที่คุณสามารถผลิตสินค้าในต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งในตลาด นั่นเท่ากับเป็นโอกาสในการแข่งขันที่ดีกว่า และอีกนัยหนึ่งคือกำไรที่มากกว่า ดังนั้นวิธีหนึ่งที่มักนิยมใช้คือแนวคิดที่เรียกว่า การประหยัดต่อขนาด หรือ Economies of Scale เรามาดูถึงความหมายและวิธีการที่ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้กัน

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

การประหยัดต่อขนาด คือการลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตสินค้าจำนวนมากพอจนได้ต้นทุนที่ต่ำ หรือจะบอกว่ายิ่งผลิตมากเท่าใดต้นทุนก็จะยิ่งลดน้อยลง กระนั้นการประหยัดต่อขนาดในการผลิตนั้นคือความแตกต่างระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ไม่เพิ่มขึ้นตามขนาดของการดำเนินการผลิตในขณะที่ต้นทุนผันแปรเป็น 

ตัวอย่างเช่นผลิตล้อจักยาน ซึ่งหากสั่ง OEM หรือจะผลิตเองคราวละมากๆ จนทำให้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำลงได้ อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจสามารถมีผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นหรือเกิดการประหยัดต่อขนาดภายในกิจการ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุได้แก่ 

- การประหยัดจากแรงงาน : ธุรกิจสามารถใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่แรงงานแบ่งงานกันทำเกิดความชำนาญเฉพาะทางขึ้น จึงผลิตผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้นทั้งที่จ้างแรงงานจำนวนเท่าเดิม 

- การประหยัดจากการลงทุน :  ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนจากการลงทุนได้ คือเสียดอกเบี้ยให้กับค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนได้ลดลงต่อหน่วยการผลิต 

- การประหยัดในการจัดซื้อจัดจ้าง : ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยในการดำเนินการซื้อวัตถุดิบ การว่าจ้างผู้ผลิตชิ้นส่วน เนื่องจากซื้อหรือว่าจ้างในปริมาณมากจึงได้ส่วนลดเพิ่มขึ้น 

- การประหยัดด้านการวิจัยและพัฒนา : เนื่องจากส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นหากยิ่งมีการผลิตมากขึ้นก็จะทำให้ค่าใช่จ่ายด้านนี้เฉลี่ยต่อหน่วยผลผลิตลดต่ำลงได้ด้วย

- การประหยัดด้านการใช้ทุน : เกิดขึ้นได้จากการสามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างคุ้มค่า เพราะมีการผลิตปริมาณมากๆ และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้ 

- การประหยัดด้านส่งเสริมการขาย : การผลิตครั้งละมากๆ ทำให้ต้นทุนในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เกิดการประหยัดต่อหน่วยการผลิตได้ 

- การประหยัดด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า : เพราะเมื่อมีการผลิตจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนด้านการขนส่งและการกระจายผลผลิตลดลง เพราะเมื่อมีผลผลิตที่มากขึ้น ต้นทุนในการดำเนินการด้านนี้ย่อมลดลงได้ หรือแม้แต่การเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้บริการขนส่งภายนอกมาเป็นดำเนินการขนส่งและกระจายสินค้าเอง หากจะทำให้สามารถประหยัดต้นทุนลงได้ 

การประหยัดจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิต หรือ By-products ในบางธุรกิจ การผลิตจำนวนมากทำให้มีส่วนที่เหลือจากการผลิตจำนวนมากเพียงพอที่จะนำมาจำหน่ายหรือนำมาสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตามการผลิตครั้งละมากๆ ไม่ได้มีเฉพาะด้านดี ตัวอย่างเช่น การผลิตมาก นั่นหมายถึงการลงทุนในเงินจำนวนมาก ผู้ประกอบการต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบในการระบายสินค้าและเก็บเงินลูกค้า ที่สำคัญการผลิตครั้งหนึ่งจำนวนมากยังหมายถึงการจัดเก็บและการดูแลรักษา ตรงนี้ต้นทุนด้านคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ส่วนหลังบ้านย่อมเกิดขึ้นแน่นอน

ผู้ประกอบการต้องลองชั่งนำหนักให้ดีว่าคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งต้องมองที่ออเดอร์และโอกาสในการระบายสินค้าเป็นหลัก เพราะจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของโควิด-19 ที่รอลุ้นว่าการระบาดระลอกสองจะเกิดขึ้นหรือไม่ ดังนั้นการเก็บเงินสดไว้กับตัว หรือที่เรียกกันว่า Cash is King ย่อมดีที่สุด

 

สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


วิกฤต COVID-19 ‘ธุรกิจก่อสร้าง’ จะปรับตัวอย่างไร?

ราคาที่ธุรกิจ ‘ต้องจ่าย’ สู่การปรับตัวเป็น New NormalBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
147891 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33786 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20725 | 14/06/2019
Economies of Scale มีผลต่อ SMEs ภาคการผลิตอย่างไร