ส่องเศรษฐกิจภูมิภาค เหนือ-อีสานมีแววรุ่ง

SME Update
05/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 765 คน
ส่องเศรษฐกิจภูมิภาค เหนือ-อีสานมีแววรุ่ง
banner

กระทรวงการคลัง จัดทำรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ดัชนี RSI) ประจำเดือนตุลาคม 2562 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) มีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคบริการและภาคการลงทุนเป็นปัจจัยสนับสนุน

จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 69.2 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยใน 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการและภาคการลงทุน เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น “ชิมช้อปใช้“เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก” และ “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย” คาดว่าจะส่งผลบวกต่อภาคการท่องเที่ยว และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จะสามารถดึงดูดนักลงทุนให้ตัดสินใจลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 69.1 สื่อถึงการคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะขยายตัวโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงผลิตเพื่อส่งตามคำสั่งซื้อ ประกอบกับมีโครงการชิมช้อปใช้ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัว อย่างไรก็ตาม ควรเฝ้าระวังความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ 66.9 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคการลงทุนเป็นหลัก โดยคาดว่าภาคบริการจะขยายตัวจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และการยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงรุกเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น มาตรการ “ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2” มาตรการ “100 เดียว เที่ยวทั่วไทย” และมาตรการ “วันธรรมดาราคาช็อคโลก”

ส่วนภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นหลังจากรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน อาทิเช่น มาตรการโครงการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ ทั้งรายย่อยทั่วไป และ SMEs ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือลงทุนขยายกิจการ รวมถึงมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 64.8 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน โดยแนวโน้มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมดีขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่มากขึ้น รวมทั้งผลจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐส่งผลดีต่อยอดขายและยอดคำสั่งซื้อของผู้ประกอบการ ประกอบกับมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุน เช่น ในจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ประกอบการของประเทศสิงคโปร์มาลงทุนเพื่อสร้างห้องเย็นสำหรับเก็บผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรต่างๆ เพื่อให้คงความสดจนถึงมือผู้บริโภค


ด้านดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตก เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 64.8 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคเกษตรเป็นหลัก ในส่วนของภาคบริการ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการเกษตร เนื่องจากการขยายตัวของผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง สุกร น้ำนมดิบ และกุ้งขาวแวนนาไม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากความต้องการของตลาดและ การบริโภคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนภาคเกษตร

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง อยู่ในเกณฑ์ดีที่ระดับ 61.6 สื่อถึงการคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการและภาคการลงทุน จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 58.1 โดยควรติดตามสถานการณ์ด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด 


สหรัฐฯ ตัด GSP ไทย สินค้าอะไรกระทบบ้าง 

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3481546 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124182 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
45458 | 09/01/2020
banner