จบใหม่อยากทำงานใน EEC มีอะไรบ้าง

SME in Focus
09/07/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1786 คน
จบใหม่อยากทำงานใน EEC มีอะไรบ้าง
banner

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งทางบก ทะเลและอากาศของภูมิภาคอาเซียน โดยรัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งรถไฟความเร็วสูง เมืองการบินและท่าเรือ เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปี 2561 สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง มีจำนวน 7,078 ราย เพิ่มขึ้น 5.47% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ที่มียอดจัดตั้งธุรกิจ 6,711 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 1.97 หมื่นล้านบาท ลดลง 26.30% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ที่มีทุนจัดตั้ง 2.68 หมื่นล้านบาท

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


ปัจจุบันมีนิติบุคคลคงอยู่ในพื้นที่อีอีซี จำนวน 6.68 หมื่นราย ทุนจดทะเบียน 1.84 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น ฉะเชิงเทา 5,203 ราย คิดเป็นสัดส่วน 7.79% มูลค่าทุนจดทะเบียน 1.75 แสนล้านบาท ชลบุรี 4.90 หมื่นราย คิดเป็นสัดส่วน 73.33% มูลค่าทุนจดทะเบียน 1.08 ล้านล้านบาท และระยอง 1.26 หมื่นราย คิดเป็นสัดส่วน 18.88% มูลค่าทุนจดทะเบียน 5.83 แสนล้านบาท ส่วนขนาดธุรกิจในพื้นที่อีอีซี เป็นธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) คิดเป็นสัดส่วน ถึง 98.10%

แนวโน้ม ในปี 2562

การจัดตั้งธุรกิจในพื้นที่อีอีซี จะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีของรัฐบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะมีการลงทุนทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ส่งผลดีต่อการจัดตั้งธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรองรับการลงทุนในอีอีซี โดยเฉพาะธุรกิจบริการก่อสร้าง ขนส่ง ร้านอาหาร ที่พัก เพื่อรองรับนักลงทุนทั่วโลก

ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.62) สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีจำนวน 2,033 ราย เพิ่มขึ้น 5.01% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 61 ที่มียอดจัดตั้งธุรกิจ 1,936  ราย โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 5,880 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 53.38 % โดยประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรกยังเป็นเหมือนปีที่ผ่านมา คือ อสังหาริมทรัพย์  รองลงมาคือก่อสร้างอาคารทั่วไป  และภัตตาคารและร้านอาหาร

ส่วนสถิติการลงทุนของต่างชาติในนามนิติบุคคลไทย (ถือหุ้นไม่เกิน 49.99%) ที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี มีมูลค่าทั้งสิ้น 716,952  ล้านบาท คิดเป็น 38.44% ของมูลค่าทุนทั้งหมด โดยเป็นการถือหุ้นของต่างชาติในนามนิติบุคคลไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น มูลค่าทุน 364,937.29 ล้านบาท สิงคโปร์ 63,139.99 ล้านบาท จีน 54,400.84 ล้านบาท สหรัฐ 28,574.72 ล้านบาท และเกาหลีใต้ 20,755.46 ล้านบาท

รองรับ ตลาดแรงงาน 1.5 ล้านคน

ด้านตลาดแรงงานได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการแรงงานในพื้นที่อีอีซีราว 1.5 ล้านคน กระทรวงแรงงานได้ทำการศึกษาความต้องการแรงงานในพื้นที่อีอีซี พบว่า ความต้องการแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วง 5 ปี (2562-2566) มีความต้องการแรงงาน จำนวน 475,667 อัตรา


ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) เพื่อวางแผนพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการ โดยมีแผนงานขับเคลื่อน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1.แผนระยะสั้น (ปี 2562) พัฒนาแรงงานเข้าสู่ระบบการจ้างงาน ในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการ จำนวน 1,011 แห่ง มีความต้องการแรงงาน ใน 14,767 อัตรา

2.แผนระยะกลาง 1-5 ปี สำรวจความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาพนักงานของตนเองปีละกว่า 580,000 คน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ สร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Big Data เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบบริหารจัดการในพื้นที่ สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตรวจลงตราวีซ่าและออกใบอนุญาตทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.แผนระยะยาว 6-10 ปี เชื่อมโยงข้อมูลความต้องการแรงงาน (Demand) กำลังแรงงาน (Supply) ด้วยระบบ Digital ครบวงจร จัดวางหลักสูตรการพัฒนาทักษะตามความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อำนวยความสะดวกแก่แรงงาน นายจ้าง และนักลงทุน บน Digital Platform อย่างเต็มรูปแบบ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะฝีมือขั้นสูง เพื่อตอบรับการขยายตัวของธุรกิจในพื้นที่อีอีซี


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
142232 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33098 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20156 | 14/06/2019
จบใหม่อยากทำงานใน EEC มีอะไรบ้าง