ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2020 สดใส

SME Update
24/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1456 คน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2020 สดใส
banner

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย การเติบโตของอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายการลงทุนของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีชั้นนำของโลก  ได้สนใจเข้ามาลงทุนและขยายฐานการผลิตในประเทศไทย และทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกจากไทยมีสัดส่วนเป็นอันดับต้นๆของโลก ทว่าสถานการณ์ส่งออกล่าสุดกลับมีทิศทางไม่ดีนัก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงแนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2019 มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกแยกผลิตภัณฑ์ ดังนี้

เครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่าส่งออก 576,005 ล้านบาท ขยายตัวลดลง -2.15 %

อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าส่งออก 822,068 ล้านบาท ขยายตัวลดลง -11.36 %

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกหลักที่ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบขยายตัว 8.6 % แผงสวิตซ์แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าฯ ขยายตัว 4.16% ตู้เย็นขยายตัว 2.20 %

ตลาดส่งออกหลักเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ได้แก่ ญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.68 % US ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.73 %   ขณะที่ ตลาดส่งออกหลักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สหรัฐฯ ขยายตัวลดลง -8.39 % ฮ่องกงขยายตัวลดลง  -13.85 %  คาดการณ์ส่งออกปี 2019  ทั้งปีคาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะขยายตัวลดลง -3.24 % (เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ - 0.27 %  และอิเล็กทรอนิกส์ - 6.20 %)

 

SCMP หรือ South China Morning Post สำรวจพบว่า

72 % ของบริษัทที่มี Supply Chain Sourcing ในจีนกำลังย้าย Sourcing ออกจากจีน

77 % ของบริษัทที่มี Supply Chain Sourcing ในสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะย้าย Sourcing ออกจากสหรัฐอเมริกา

70 % ของบริษัทสหรัฐฯ ที่มีฐานการผลิตในจีน กำลังจะย้ายออกจากจีน

60 % ของบริษัทจีนที่มีฐานการผลิตในสหรัฐฯ กำลังจะย้ายออกจากสหรัฐฯ

67 % ของบริษัทที่จะลงทุนในจีนยกเลิกหรือเลื่อนการลงทุน

66 % ของบริษัทที่จะลงทุนในสหรัฐฯ ก็ทำเช่นเดียวกัน

สิ่งสำคัญที่สุด คือเป้าหมายใหม่ในการลงทุนและการซื้อวัตถุดิบซึ่งจะมาแทนที่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและจีนนั้นกำลังจะย้ายไปที่ “เอเซียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นหลัก โดยประเทศที่ถูกมองเป็นเป้าหมายอันดับแรกๆ คือ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา

แต่อุปสรรคสำคัญ คือ ความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคและทักษะแรงงานระดับสูง ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆ ยังไม่มั่นใจนัก เมื่อโอกาสทองมาถึง รัฐบาลและภาคเอกชนก็ควรจะต้องปรับตัวและวางยุทธศาสตร์  เชิงรุกอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วงชิงส้มหล่นมูลค่ามหาศาลนี้ต่อไป ปัจจุบันการผลิตที่จะย้ายมานั้นไม่ใช่การผลิตประเภทใช้แรงงานเป็นหลักอีกต่อไป

 

นโยบาย 3 แพ็คเกจใหม่รีโลเกชั่น

1. แพ็คเกจรีโลเกชั่นหรือมาตรการสำหรับดึงการลงทุนจากประเทศที่เลือกไทยเป็นเป้าหมาย โดยไม่ใช่เรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอย่างเดียว แต่จะมีเครื่องมือจากหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติม

2. BOI จะตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดึงนักลงทุนที่กำลังจะย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย รวมถึงนักลงทุนที่จะไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ตอนนี้ได้จัดทำรายชื่อไว้ 100 บริษัท โดยทีมเฉพาะกิจจะมอบหมายให้ รองเลขาฯ BOI รับผิดชอบ

3. การจัดกิจกรรมการตลาดด้วยการ Road Show ที่ประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป โดยจะดึงภาคเอกชนและสถาบันการเงินเข้าร่วม เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุน และเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตให้เร็วขึ้น

 

นายกฤษดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ตั้งไว้ 750,000 ล้านบาทในปีนี้ จะพยายามทำให้ได้ก่อนที่จะหมดอายุ คือ มาตรการ EEC กับ SMEs กำลังพิจารณาจะต่อมาตรการหรือปรับเงื่อนไขอยู่ ส่วนมาตรการปีแห่งการลงทุน 2562 จะไม่ต่ออายุอีก

ถึงแม้ว่าสภาวะการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2019 จะมีแนวโน้มลดลง สืบเนื่องจากสภาวะตลาดโลกที่ชะลอตัวและภาวะ Trade War ความไม่แน่นอนการสั่งซื้อของตลาดโลก ฯลฯ  แต่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งยังมีโอกาสของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสภาวะสงครามการค้า

กล่าวคือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกลับเป็นปัจจัยภายนอกเกื้อหนุนให้นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา และจากสหภาพยุโรปหันมาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและฐานการลงทุน มีการขยายการค้าการร่วมมือระหว่างนักลงทุนต่างชาติและผู้ประกอบการไทย ลูกค้าจากสหรัฐและยุโรปหันมา Sourcing ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากไทยมากขึ้น

โอกาสที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าใน South East Asia ด้วยภูมิศาสตร์ทางกายภาพ และการเปิดเสรีทางการค้า RCEP (FTA Asean+6) ยิ่งสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการผลิตมากขึ้น แนวโน้มน่าจะสดใสในปี 2020 ทั้งนี้จากการย้ายฐานการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มน่าจะเพิ่มขึ้นในปีหน้า เรื่องปัจจัยค่าแรงอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเข้ามาลงทุน แต่ปัจจัยด้านการกระจายความเสี่ยง เป็นปัจจัยหลักที่ นักลงทุนจะเลือกไทยเป็นฐานการผลิตและการค้า จึงถือได้ว่าในปี 2020 จะเป็นโอกาสทองของผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทย


นอกจากนี้การสนับสนุนจากภาครัฐยังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ในยุคที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Industry การจัดซื้อของภาครัฐควรให้ความสำคัญกับสินค้าและอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตได้ในประเทศเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ ให้มีศักยภาพแข่งขันได้ต่อไป

นายกฤษดา “แม้โอกาสจะดูมีแนวทางสดใสแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานรัฐในการอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการลงทุน และความรวดเร็วด้านพิธีการศุลกากร”


2020 ก้าวสำคัญของเทคโนโลยีล้ำสมัย

ส่องเศรษฐกิจภูมิภาค เหนือ-อีสานมีแววรุ่ง


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3481543 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124182 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
45458 | 09/01/2020
banner