แค่เข้าใจการทำงานคน Gen Y ธุรกิจก็ไปไกลได้อีกเยอะ

SME Update
08/02/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1122 คน
แค่เข้าใจการทำงานคน Gen Y ธุรกิจก็ไปไกลได้อีกเยอะ
banner

คน Gen Y หรือ Millennials คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2523-2540 เติบโตมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจพร้อมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู คน Gen นี้จึงรักความสะดวกสบาย มีโอกาสเรื่องการศึกษาดี มีแนวคิดเป็นของตัวเอง รักอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง จึงมีพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนไปจากคน Gen-B และ Gen-X

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นกลุ่มคนที่น่าจับตาและให้ความสำคัญ เพราะกำลังครองตลาดแรงงานในปัจจุบัน และนอกจากจะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว พวกเขายังครองกำลังการใช้จ่ายกลุ่มใหญ่ที่สุด รวมถึงยังเป็นผู้นำด้านการอุปโภคบริโภคของโลกอีกด้วย  

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


จากสถิติ ในปี พ.ศ.2562 พบว่ามีจำนวนประชากรไทยทั้งประเทศมี 66,558,935 คน แบ่งเป็นกลุ่ม Gen Y ถึง 16,146,959 ล้านคน หรือประมาณ 24.26 % รองลงมาคือ Gen X ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกัน คือ 15,403,174 คน คิดเป็น 23.14 % แต่เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 41-55 ปี (ระบบสถิติทางการทะเบียน 2562) นี่จึงเป็นที่มาว่า ทำไมต้องให้ความสำคัญกับพฤติกรรมคน Gen Y ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเทรนด์การทำงาน และปรับธุรกิจรองรับพฤติกรรมของคนทำงาน รวมไปถึงการดึงศักยภาพของคน Gen Y เข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

1. คน Gen Y มีความทันสมัย ไม่ตกยุค ชอบเทคโนโลยี  ด้วยเกิดในช่วงที่บ้านเมืองสงบสุข มีเศรษฐกิจเฟื่องฟู และมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน ทำให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้อุปกรณ์ IT และเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว จึงกล้าคิด กล้าแสดงออก ในความเป็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องส่วนตัว ทักษะของคน Gen Y นี้จึงเป็นสิ่งที่เข้ากับยุคสมัยของโลกในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นภาพลักษณ์ของธุรกิจ อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ จะกลายเป็นตัวช่วยดึงดูดให้พวกเขาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อองค์กรได้เต็มที่

2. คน Gen Y มีศักยภาพในการทำงานสูง  และคาดหวังการทำงานสบาย ให้ผลตอบแทนสูง ด้วยเป็นกลุ่มคนที่เกิดจากพ่อแม่ในกลุ่ม Gen X ซึ่งมีความเป็นอยู่ดี คนกลุ่มนี้จึงถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี พร้อมกับมีการศึกษาสูง จึงมีความคาดหวังถึงสิ่งที่พวกเขาควรค่าต่อการได้รับที่สูงตามมาด้วย  ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทำการวิจัยลักษณะของคนแต่ละรุ่นแล้วชี้ชัดว่า Gen Y เป็นคนวัยทำงานที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่อย่างดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการต่างๆ ควรให้สอดคล้องกับพฤติกรรมคนกลุ่มนี้ เพื่อดึงดูดให้พวกเขาใช้ศักยภาพที่มีเพื่อพัฒนาองค์กรได้มากขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงสวัสดิการความมั่นคงด้านอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ อาจไม่สำคัญเท่าการกำหนดผลตอบแทนที่พวกเขาพึงพอใจ เพราะคน Gen Y ไม่ได้มีความสนใจเรื่องการทำงานไปจนเกษียณ หรือการมีกองทุนต่างๆ รองรับ

3. คน Gen Y มีการเรียนรู้เร็ว ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  ด้วยความยืดหยุ่นในข้อนี้ จึงมีแนวโน้มว่าคน Gen Y จะไม่ยึดติดกับความรู้เดิมที่ได้รับมา และอาจเปลี่ยนงานบ่อย เพราะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงาน อาชีพได้หลากหลาย ตามความถนัด หรือความสนใจ ดังนั้นการเตรียมข้อมูลความรู้หรือที่ปรึกษาที่มีความรู้ดี ตลอดจนเปิดให้มีการเปิดอบรม ทักษะ พัฒนาฝีมือ จะกลายเป็นแรงจูงใจช่วยให้พวกเขาอยากทำงานให้แก่องค์กรมากขึ้น

4. คน Gen Y รักอิสระ ไม่ชอบถูกบงการหรือบังคับ  จึงต้องการรูปแบบชีวิตที่มีความยืดหยุ่น ดำเนินชีวิตด้วยความท้าทาย ชอบแสวงหาโอกาสในการทำงาที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง ดังนั้นการยืดหยุ่นในเรื่องของสถานที่รวมไปถึงเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น สามารถทำงานอยู่บ้านได้ ตามช่วงเวลาที่สะดวก ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ จะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้คน Gen Y ดึงศักยภาพที่ตัวเองมีมาสร้างสรรค์ผลงานได้ดีกว่าการทำงานในออฟฟิศแบบเดิมๆ

5. คน Gen Y ชอบความชัดเจนในการทำงาน  เพราะพวกเขามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตชัด ต้องการการยอมรับและการชื่นชม  มีการปักธงชีวิตตัวเองว่าจะมีบ้าน รถ ทรัพย์สินหรือมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเน้นการใช้ชีวิตแบบสมดุลย์ มีการพบปะสังสรรค์ ให้รางวัลตัวเองด้วยการท่องเที่ยวต่างประเทศ และแม้จะชอบลุยงานหนัก แต่ก็ต้องการเวลาพัก ดังนั้นการมอบหมายงานจึงควรกำหนดขอบเขตงานที่แน่นอนชัดเจน และทำให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อองค์กรอย่างไร และไม่ก้าวก่ายเวลาส่วนตัวด้วยการดึงมาทำงานอื่น ก็จะจูงใจให้พวกเขาทำงานกับองค์กรต่อไปได้นานขึ้น


เนื่องด้วย Gen Y เป็นกลุ่มคนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะเป็นช่วงวัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตขององค์กร รวมไปถึงรายได้และยอดขายขององค์กรด้วย การจะจับคน Gen Y มาร่วมทีมทำงานจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ พฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนไปของคนเจนนี้ไว้ เพื่อรองรับกับโลกการแข่งขันในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี 4.0 และสงครามดิจิตอลที่มนุษย์ Gen Y นี้ล่ะที่จะไปช่วยเสริมทัพสู้ศึกได้ดีในโลกแห่งเทคโนโลยีที่จะมาถึงสมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


พฤติกรรมการออนไลน์ของแต่ละ Generation

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ แบรนด์ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3488295 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125088 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116639 | 12/04/2020
แค่เข้าใจการทำงานคน Gen Y ธุรกิจก็ไปไกลได้อีกเยอะ