มาเลเซียผ่าน EIA โครงการถมทะเลในรัฐปีนัง

SME Update
09/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1814 คน
มาเลเซียผ่าน EIA โครงการถมทะเลในรัฐปีนัง
banner

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2562 นายเชา กอน เยว (Chow Kon Yeow) มุขมนตรีรัฐปีนังได้แถลงว่า กระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมาเลเซียได้อนุมัติการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (The Environmental Impact Assessment – EIA) ต่อโครงการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียม 3 เกาะนอกชายฝั่งตอนใต้ของเมืองจอร์จทาวน์ในรัฐปีนัง (Penang South Reclamation – PSR)แล้ว โดยโครงการ PSR มีพื้นที่รวมทั้งหมด 4,500 เอเคอร์ หรือ ประมาณ 190 ล้านตารางฟุต ซึ่งในเกาะดังกล่าวจะมีการสร้างเขื่อน โรงงานไฟฟ้าสําหรับใช้ในเกาะ เขตอุตสาหกรรม สํานักงาน และเขตที่อยู่อาศัย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme  โดยเกาะแรกที่จะเริ่มดําเนินการมีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,300 เอเคอร์ ซึ่งจะใช้เวลาถมทะเลประมาณ 3 ปี และมีค่าถมทะเลประมาณ 60 ริงกิตต่อตารางฟุต โดยจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมคล้ายกับ The Bayan Lepas Free Industrial Zone ในขณะที่เกาะที่สองซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,400 เอเคอร์ จะเป็นพื้นที่สําหรับธุรกิจการเงิน การบริการธุรกิจต่าง ๆ และการท่องเที่ยว ส่วนเกาะที่สามซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 800 เอเคอร์ จะเป็นพื้นที่สําหรับอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่

ทั้งนี้ ผู้ดําเนินโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 72 ประการ อาทิ การสร้างบ้านราคาถูกในเขต Bayan Lepas เพื่อชดเชยให้กับชาวประมงมากกว่า 900 คน ที่ได้รับผลกระทบการปลูกปะการังเทียมเพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเล และจัดหาทรายมาจากแหล่งที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นต้น

ทางด้าน SRS Consortium ซึ่งเป็นคู่สัญญาโครงการของรัฐบาลแถลงว่าจะเปิดการระดมทุนเพื่อการถมทะเลดังกล่าวในไตรมาสที่สามของปีนี้ โดยในการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะแรกนั้น SRS Consortium จะดําเนินการระดมทุนประมาณ 2 พันล้านริงกิต ส่วนเกาะที่สองและเกาะที่สามจะเริ่มสร้างเมื่อระดมทุนจากการขายที่ดินบนเกาะได้มากพอแล้ว โดยต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดจะมีมูลค่าประมาณ 46,000 ล้านริงกิต และ SRS Consortium จะได้รับค่าดําเนินการเป็นเงิน 6% ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีรายได้จากโครงการต่าง ๆ บนเกาะทั้งสาม ทั้งหมดประมาณ 70,000 ล้านริงกิต ซึ่งเป็นจํานวนเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐปีนังในอีก 30 ปีข้างหน้า โดยในจํานวนนี้รัฐปีนังจะนําเงินส่วนหนึ่งประมาณ 46,000 ล้านริงกิต ไปใช้ในโครงการของแผนหลักการขนส่งของรัฐ (Penang Transport Master Plan – PTMP) ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างรถไฟรางเบา (LRT) 9,000 ล้านริงกิต และการก่อสร้างทางด่วน Pan Island Link 1 (PIL 1) 9,600 ล้านริงกิต เป็นต้น

โดยรถไฟรางเบา (LRT) จะเริ่มจาก Komtar (อาคารรัฐบาลปีนัง และห้างสรรพสินค้า) ผ่านเขต Jelatong และ Gelugor เขต Bayan Lepas ท่าอากาศยานปีนังไปจนถึงเกาะเทียมที่กําลังจะสร้างขึ้น


อย่างไรก็ตาม มีองค์กรเอกชนหลายแห่งได้แถลงข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้ อาทิ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของรัฐปีนังได้ชี้แจงว่าทางรัฐบาลคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกๆ โครงการที่ทําเสมอและเคารพความคิดเห็น รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะขององค์กรเอกชนต่าง ๆ มาโดยตลอด

นอกจากนี้ นาย Zairi Khir Johari ประธานกรรมการโยธาของรัฐ กล่าวว่า มุขมนตรี เชา กอน เยว ได้ประกาศชัดเจนว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 72 ประการของโครงการ PSR ถึงแม้ว่าบริษัทผู้ดําเนินโครงการจะต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

จากข้อสังเกตของโครงการ PSR คือ ถูกริเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายลิม กวน เอง เมื่อครั้งยังดํารงตําแหน่งมุขมนตรีรัฐปีนัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายพื้นที่อุตสาหกรรม ธุรกิจ และที่อยู่อาศัย และเป็นโครงการที่จะเป็นแหล่งรายได้ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและถนนหนทางในรัฐปีนังซึ่งนับวันยิ่งแออัดไปด้วยรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ นับว่าเป็นโครงการใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในขณะเดียวกันทางการปีนังก็ต้องคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เข้มงวดของรัฐบาลกลาง คาดว่าโครงการ PSR จะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 ปีในการก่อสร้าง 

อ้างอิง : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

เที่ยวปีนัง Check in ศาสนสถานใน จอร์จทาวน์

ประเด็นที่ท้าทายในธุรกิจอาหารฮาลาล


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3490631 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125620 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117545 | 12/04/2020
มาเลเซียผ่าน EIA โครงการถมทะเลในรัฐปีนัง