ลงทุนเมียนมาต้องรู้! กฎหมายกำกับดูแลเขตอุตสาหกรรมฉบับใหม่

SME Update
12/07/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 533 คน
ลงทุนเมียนมาต้องรู้! กฎหมายกำกับดูแลเขตอุตสาหกรรมฉบับใหม่
banner

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐสภาเมียนมาได้อนุมัติการออกกฎหมายเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zone Law) ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะทางด้านการกำกับดูแลเขตอุตสาหกรรมฉบับแรกของเมียนมา โดยในปัจจุบันเมียนมามีเขตอุตสาหกรรม 63 แห่งทั่วประเทศ โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม ป้องกันปัญหาการเก็งกำไรจากราคาที่ดิน ตลอดจนป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีการมอบอำนาจให้หน่วยงานที่กำกับดูแลลงโทษผู้ที่ทำให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่เก็งกำไรที่ดิน อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการกำกับดูแลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งยังต้องมีการออกกฎหมายลูกอื่นๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต่อไป

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ทั้งนี้กฎหมายเขตอุตสาหกรรมฉบับนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการกลาง (Union-Level Central Committee) และคณะกรรมการระดับภูมิภาค (Regional Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการ โดยกฎหมายได้กำหนดความรับผิดชอบคณะกรรมการระดับต่างๆ ไว้ เพื่อกำกับดูแลการอนุญาตการดำเนินกิจการในเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อควบคุมไม่ให้นักลงทุนเข้าครอบครองที่ดินสำหรับการเก็งกำไร

นอกจากนี้กฎหมายเขตอุตสาหกรรม ยังมีการกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการสร้างระบบบริหารจัดการในการควบคุมมลพิษและการกำจัดของเสียอย่างเหมาะสม โดยนักลงทุนจะต้องรับผิดตามกฎหมายถ้าไม่สามารถบริหารจัดการกำจัดของเสียได้ หากอยู่เขตอุตสาหกรรมที่ไม่มีบริการระบบกำจัดของเสียรวมอยู่ด้วย

สำหรับข้อกำหนดที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ ก็คือมาตราที่ 34(b) ซึ่งกำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการจะต้องส่งแผนงานโครงการพร้อมกับกำหนดวันแล้วเสร็จ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน 6 เดือน หากไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 10 ของราคาที่ดิน รวมทั้งถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรืออาจจะมีโทษถึงจำคุก

 

กฎหมายสกัดการกว้านซื้อที่ดินเก็งกำไร

ด้านบริษัทวิจัยทางด้านธุรกิจและการลงทุน Colliers Myanmar คาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูและจัดระเบียบการใช้ที่ดิน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ทางด้านอุตสาหกรรม โดยควบคุมและขจัดนักเก็งกำไรจากราคาที่ดิน

โดยที่ผ่านมาคนรวยในประเทศเมียนมา มักนำเงินไปซื้อที่ดินในพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม โดยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจใดๆ แต่ซื้อเก็บไว้เพื่อเพียงหวังที่จะขายที่ดินในราคาที่สูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2534 จนถึง 2559 มีการซื้อขาย/โอนเปลี่ยนกรรมสิทธิที่ดินภายในประเทศรวมประมาณ 2 ล้านเฮกตาร์ (หรือประมาณ 12.5 ล้านไร่) แต่มีการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อย

เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินมีการจัดสรรตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเก็งกำไรจากราคาที่ดิน โดยในปัจจุบันประเทศเมียนมามีเขตอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่ 63 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่รวม 25,425 เอเคอร์ ในทุกรัฐและภาค (ยกเว้นเพียงในรัฐชินที่ไม่มีเขตอุตสาหกรรม) และมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในภาคย่างกุ้ง คิดเป็นสัดส่วน 65% ของนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศเมียนมา

นอกจากนี้บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย Zico Law ได้วิเคราะห์ว่า กฎหมายฉบับนี้มีการจัดลำดับชั้นที่ชัดเจนขึ้นในการจัดการเขตอุตสาหกรรมในเมืองย่างกุ้ง โดยก่อนหน้านี้เขตอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในการควบคุมในการปกครองระดับท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ช่วยสร้างการกำกับดูแลเขตอุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการ

ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่จะสร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริหารได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลที่มีศักยภาพในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม โดยจะต้องมีการตรวจสอบงบประมาณด้วยเช่นกัน


อย่างไรก็ตามโครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลนั้น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทน บริษัทเอกชน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจตามกฎหมายในการออกคำเตือนและสั่งปรับ ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสีย ซึ่งอาจทำให้กลุ่มนักลงทุนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการมีอำนาจในการกำกับดูแลตัวเองในระดับหนึ่งด้วย

 

แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


พิษ COVID-19 ทำธุรกิจเมียนมา 1 ใน 3 ปิดกิจการชั่วคราว

วิเคราะห์เศรษฐกิจ 6 ชาติอาเซียนจากปัจจัย COVID-19


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3491139 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125811 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117767 | 12/04/2020
ลงทุนเมียนมาต้องรู้! กฎหมายกำกับดูแลเขตอุตสาหกรรมฉบับใหม่