จัดประชุม – สัมมนาควรรู้ มาตรการป้องกันโควิด19 หลังรัฐคลายล็อก

SME Update
15/05/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2038 คน
จัดประชุม – สัมมนาควรรู้ มาตรการป้องกันโควิด19 หลังรัฐคลายล็อก
banner

หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนปรนการเปิดสถานประกอบการหรือกิจการเฟสแรกใน 8 กลุ่ม เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการหยุดกิจการในช่วงการระบาดของ COVID-19 แต่ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่ผู้ประกอบการควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดบาดซ้ำ

อย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าภายในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 เพิ่มเติมได้ผ่อนปรนให้ 8 สามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจจัดประชุมและสัมมนา

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลในการดูแลด้านสุขอนามัยของประชาชน และเริ่มมาตรการผ่อนปรนการดำเนินธุรกิจ ทีเส็บ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) ร่วมพัฒนาและจัดทำแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Venue Hygiene Guidelines) สถานที่จัดงาน ผู้จัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอีเวนต์ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ

โดยให้ผู้ประกอบการไมซ์ภายในประเทศทั่วทุกภูมิภาคได้ศึกษาทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการกลับมาจัดงานประชุม-สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ อีกครั้ง หากได้รับการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจการได้ตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต โดยยังคงมาตรการความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ร่วมงานตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

 

5 มาตรการควบคุมหลัก ดังนี้

1. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ (จำนวน 1 คนต่อพื้นที่ 2 ตร.ม.)

2. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย (ต้องมีระบบดูแล ส่งต่อ และติดตามผู้ป่วย เช่น การใช้ Application)

3. การเว้นระยะห่างในสถานประกอบการ เช่น สถานที่จัดงาน: ห้องประชุม บันไดเลื่อน ห้องน้ำ ห้องอาหาร เป็นต้น

4. ระบบติดตามผู้ใช้บริการ (Tracking system) ในกรณีผู้ใช้บริการป่วย หลังจากมาใช้บริการในสถานประกอบการ

5. จัดระบบคิว โดยแยกพื้นที่รอก่อนใช้บริการ

 

แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย

ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างงาน และหลังจบงาน ทั้งการเตรียมความพร้อมของพนักงาน การจัดการเดินทางระหว่างงาน การจัดตั้งจุดคัดกรอง และการจัดทำคู่มือสื่อสารผู้เกี่ยวข้องกับงาน เช่น จำนวนคนที่รวมกลุ่มในการจัดงาน คำแนะนำและแนวทางในการทำกิจกรรมขนาดใหญ่ การจัดทำคู่มือและวีดีโอคำแนะนำการปฏิบัติตัวด้านสุขอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมงาน การนำส่ง Self-Screening Application หรือเว็บไซต์คัดกรองตนเองให้ผู้ร่วมงานตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงก่อนงานเริ่ม เป็นต้น

ส่วนแนวปฏิบัติระหว่างงาน มุ่งเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณสุข ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยลดความเสี่ยง เช่น จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่เพื่อลดจุดสัมผัส การทำความสะอาดในจุดสัมผัสต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จุดลงทะเบียนและการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจควรใช้ระบบ QR Code และกระจายให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงานเพื่อลดความแออัด

 

การจัดประชุม-สัมมนา

ควรจัดแผนผังของห้องให้มีระบบอากาศถ่ายเทสะดวก จัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางกายภาพไม่ต่ำกว่า 2 เมตร วางไมโครโฟนไว้ตามจุดต่างๆ และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดทุกครั้งที่มีผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีวิทยากรเดินทางข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศมา ต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าอบรมด้วยการชี้แจงมาตรการควบคุมป้องกันโรค และการอำนวยความสะดวกให้แก่วิทยากรเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค เช่น บริการรถรับส่ง หรือเลือกที่พักใกล้สถานที่จัดประชุม เป็นต้น

 

การจัดนิทรรศการ

ควรนำเทคโนโลยีในการจองคิวล่วงหน้ามาใช้จองรอบเข้าดูนิทรรศการแต่ละบูธเพื่อลดความแออัด หรือนำเทคโนโลยีการจัดงานเสมือนจริง (Virtual Exhibition) มาใช้งานสร้างประสบการณ์ของผู้ร่วมงานระหว่างรอคิวเข้าชมนิทรรศการ และสร้างแพลทฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ให้สามารถจองหรือสั่งซื้อสินค้าภายในงานได้ทันที


แนวปฏิบัติหลังจบงาน

ผู้จัดงานต้องตรวจสอบประกาศคําสั่งและข้อกําหนดที่ได้จากรัฐ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องการจัดทํารายงานผลการจัดงานชี้แจงต่อหน่วยงานที่อนุญาตให้จัดงาน และจัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

ทั้งนี้ ทีเส็บ ได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยจัดทำ “แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Venue Hygiene Guidelines)” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไมซ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติไปยังสมาชิกโรงแรมทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง โดยผู้ประกอบการไมซ์อื่นๆ สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้ที่

http://www.micecapabilities.com/mice/uploads/attachments/MICE_Hygiene_Guidelines_(Post_COVID-19).pdf  


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


COVID-19 แรงกระตุ้นให้ธุรกิจต้องปรับตัวครั้งใหญ่ 

ตราบที่ไม่มีวัคซีนป้องกันโควิค-19 การค้าโลกจะไม่ดีขึ้น


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3492656 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
126271 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
118434 | 12/04/2020
จัดประชุม – สัมมนาควรรู้ มาตรการป้องกันโควิด19 หลังรัฐคลายล็อก