ผู้ผลิต - ค้าปลีก ต้องรับผิดชอบขยะพลาสติก !

SME Update
17/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 647 คน
ผู้ผลิต - ค้าปลีก ต้องรับผิดชอบขยะพลาสติก !
banner

จากการผลวิจัยโดย Kantar Worldpanel ร่วมมือกับ GfK และ Europanel ที่ได้ทำการสำรวจกับผู้บริโภคกว่า 65,000 คนทั่วโลก เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการใช้พลาสติก รวมถึงการป้องกันปัญหาพลาสติกที่เป็นปัญหาระดับโลกในตอนนี้ พบว่ามี 19% ที่เห็นว่าพวกเขาควรรับผิดชอบขยะพลาสติกด้วยตัวเอง ความหมายคือ 81% เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตสินค้า และห้างค้าปลีก ต้องมีวิธีดำเนินการในการจัดการขยะพลาสติกมากที่สุด แทนที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทในการกำจัดพลาสติก ในที่นี้ 48% มองว่าผู้ผลิตต่างๆ น่าจะมีมาตรการ หรือการปูแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหานี้กันแล้ว

เมื่อดูผลสำรวจที่เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคกลับพบว่ามีเพียง 1 ใน 5  หรือ 25% ของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความพยายามในการบริโภคสิ่งต่างๆ อย่างมีสติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ในขณะที่ 75 % ต่างเพิกเฉยกับปัญหานี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme แค่  16 % หลีกเลี่ยงใช้ถุงพลาสติก

ทั้งนี้ Kantar ยังได้สร้างกลุ่มผู้บริโภคเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจัดหมวดหมู่ในการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนขยะ ได้แก่ Eco Actives, Eco Believers, Eco Consers และ Eco Dismissers พบว่าผู้บริโภคทั่วโลก 16% เป็นกลุ่ม Eco Actives หรือเป็นผู้ซื้อที่ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างเต็มที่ คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่ต้องการใช้สินค้า หรือใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมหลักของคนกลุ่มนี้ 80%  หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก  75%  ลดการใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ 66% หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าที่มีแพ็คเกจจิ้งพลาสติก อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่ากลุ่มอื่นๆ อีกด้วย ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

จากผลสำรวจดังกล่าวยังพบอีกว่า ผู้บริโภคกว่า 43% มองว่าผู้ค้าปลีกต่างๆ ต้องมีบทบาทสำคัญ และมีมาตรการในการลดการใช้พลาสติกให้ได้ 39% คิดว่าควรงดการใช้ถุงพลาสติกสำหรับการใส่ผักสดต่างๆ แต่อย่างไรก็ดีมีผู้บริโภคเพียง 2 ใน 5 ที่ยินดีจ่ายเงินมากขึ้น สำหรับการใช้แพ็คเกจจิ้งที่สามารถรีไซเคิลได้

มองในแง่ของผลโดยภาพรวมของการสำรวจ คงเห็นแล้วว่าแม้กระแสการตื่นตัวในการงดใช้ถุงพลาสติดจะเป็นเทรนด์ที่คนทั่วไปตื่นตัว ...แต่หากให้ตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือยอมจ่ายมากขึ้นหากใช้ถุงพลาสติก กลับมีคนเล่นด้วยไม่ถึงครึ่ง แม้ยังโยนความผิดทั้งหมดให้ร้านค้า ผู้ผลิต ทั้งที่ตามเหตุผล ทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ ไม่ใช่ผลักความรับผิดชอบไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ญี่ปุ่น นำเทรนด์ "ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ"

พลาสติกชีวภาพ เปิดตลาดใหม่ผู้ประกอบการไทย


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3476899 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
123886 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
44492 | 09/01/2020
banner
banner