ค่าลดหย่อนภาษี SMEs รู้ไว้ได้ประโยชน์

SME in Focus
11/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 753 คน
ค่าลดหย่อนภาษี SMEs รู้ไว้ได้ประโยชน์
banner

ตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ. 530 ม. 4 และ ม. 6)  ยกเว้นและลดอัตราภาษให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทโดยมีอัตราภาษีดังนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


การคำนวณภาษี คือ การคำนวณเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี การคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้คำนวณกำไรสุทธิตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร โดยนำกำไรสุทธิดังกล่าวคูณด้วยอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคล จะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระ โดยสมการพื้นฐานของการคำนวณภาษี จึงมีลักษณะนี้

รายได้ หัก รายจ่าย + ค่าลดหย่อน = กำไรสุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย

ดังนั้นการหากำไรสุทธิจึงเป็นตัวแปลสำคัญในการคำนวณภาษี โดยเงื่อนไขการคำนวณ กำไรสุทธิหักด้วยรายจ่าย แต่ยกเว้นรายจ่ายต้องห้าม 3 ประเภท คือ รายจ่ายส่วนตัว การให้โดยเสน่หา และการกุศล แต่ยกเว้น รายจ่ายดังต่อไปนี้  

- รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองให้หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ หักได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

- รายจ่ายเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬาหักได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

- ตามประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 44


สำหรับรายจ่ายที่ SMEs สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เป็นสิทธิประโยชน์ SME (กรณีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาทและ จ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน) ดังนี้

- ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ในกรณีที่เป็นอาคารถาวรหักภาษีได้  5% แต่ถ้าเป็นอาคารชั่วคราวหรือเช่า หักภาษีได้ 100% ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีหนังสือสัญญาเช่า หากไม่มีลดได้10 นอกจากนี้ทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากที่ดินและสินค้ายังลดค่าสึกหลอและค่าเสื่อมสภาพได้อีก 20 %

- สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สิน อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน

- อาคารโรงงานที่ซื้อหรือรับโอนกรรมสิทธิ์มาในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าต้นทุน

- ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่าจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

- จ่ายให้แก่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 60 แต่ไม่เกิน31 ธ.ค. 62

- ค่าจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษา(ฝึกงาน)ในแผนก หรือสาขาวิชาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี

- จ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงาน ยกเว้น ภาษีนิติบุคคลเพิ่มอีก 100 % (ไม่เกิน 15,000 บาท ในแต่ละเดือน)

- จ้างคนพิการเข้าทำงาน ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน (ลูกจ้าง 100 คน : คนพิการ 1 คน โดยเศษของ 100 ถ้าเกิน 50 = เพิ่ม 1 คน) สามารถลดหย่อนภาษีได้

- ค่าธรรมเนียมรายจ่ายการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หักภาษีได้ 100 % กรณีที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59 - 31 ธ.ค. 64

- กรณีทรัพย์สินประเภทรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลให้หักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมสภาพจากราคาต้นทุนเฉพาะส่วนทีเกิน 1 ล้านบาท เว้นกรณีที่ใช้สำหรับกิจการเช่ารถที่ให้หักค่าต้นทุนสึกหลอและเสื่อมสภาพทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขว่าไม่นำทรัพย์สินไปใช้ในกิจการอื่นๆ


เรื่องภาษีสำหรับ SMEs ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากอย่างที่คิด และหากมีการศึกษารายการลดหย่อนภาษีให้แน่ชัด จะช่วยให้ธุรกิจคุณจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้อง แถมจ่ายน้อยลงอีกด้วย  ไว้คราวหน้าจะมาอธิบายเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจและภาษีหัก ณ ที่จ่ายในตอนต่อไป   


คู่มือ SMEs กับความรู้เรื่องงบการเงิน 

SME ควรรู้กฎหมายและภาษี e-Commerce


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32106 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19302 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
11959 | 08/07/2019
banner
banner