เปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2

SME Update
04/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1225 คน
เปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2
banner

นับตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.2562 เป็นต้นไป ทางการไทยและเมียนมาจะเปิดใช้บริการ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2  ข้ามแม่น้ำเมย (ตองยิ่นในภาษาเมียนมา) บริเวณบ้านท่าตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ตรงข้ามกับ จ.เมียวดี ของเมียนมา มูลค่าก่อสร้างกว่า 3.9 พันล้านบาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ขนาดความยาวรวม 760 เมตร คิดเป็นความยาวฝั่งไทย 515 เมตร ฝั่งเมียนมา 245 เมตร ซึ่งถือเป็นมิติใหม่แห่งการเปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จาก อ.แม่สอด ไปยังเมาะลำไย เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่นๆทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ อินเดีย และบังกลาเทศ ตลอดทั้งจะผลักดันการส่งออกสินค้าจากฝั่งไทยผ่านสะพานแห่งใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5-8% ยอดส่งออกปีตลอดทั้งปีคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

ทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาต่างเชื่อมั่นว่าสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จะกระตุ้นส่งออกระหว่างกันคึกคักอย่างแน่นอน เนื่องจากการสร้างเป็นถนน 4 เลน ทำให้รถบรรทุกสินค้าทั้งจากฝั่งไทยและเมียนมาสามารถวิ่งผ่านกันไปมาได้อย่างสะดวกสบาย แตกต่างกับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ที่ถนนมีแค่ 2 เล่น แต่รถบรรทุกทั้ง 2 ฝั่งไม่สามารถวิ่งผ่านกันไปมาได้เพราะสะพานมีสภาพไม่ดีนักเพราะสร้างมานาน ทำให้รถบรรทุกสินค้าจากทั้ง 2 ฝั่งต้องรอให้วิ่งแต่ละฝั่งก่อน ส่งผลทำให้แต่ละวันรถบรรทุกทั้งจากฝั่งไทยไปเมียนมาและจากเมียนมามายังฝั่งไทยต่างรอคิวยาวนับ 10 กิโลเมตร ทำให้แต่ละวันกว่าจะส่งสินค้าไปอีกฝั่งสำเร็จต้องรอเวลานานหลายชั่วโมงทำให้เสียเวลาและยังทำให้มูลค่าการส่งออกขาดความคล่องตัว

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


เส้นทางขนส่งสะดวกและรวดเร็วขึ้น

การส่งออกสินค้าจากฝั่งไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จะกลายเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้ามีความสะดวกสะบายมากขึ้น เนื่องจากสะพานแห่งใหม่สร้างขึ้นเป็นถนน 4 เลน ถนนตัดใหม่เส้นทาง R 2 เชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก( East-West Economic Corridor- EWEC) ตัดผ่านจากอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เส้นทางทางเข้าแม่สอด บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ผ่านบ้านแม่ปะเหนือ หมู่ 1-แม่ปะกลาง หมู่ 2-ห้วยกะโหลก หมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ไปยังบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ระยะทาง 17 กม. ที่เป็นถนน 4 เลน พร้อมระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณไฟจราจรที่ครบสมบรูณ์แบบ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.30 -24.00 น.ทุกวัน

ขณะเดียวกันเส้นทางบางช่วงมี 8 เลน เป็นเส้นทาง Service Road หรือ เส้นทางถนนบริการประชาชน ประมาณ 6-7 กม. โดยส่วนของถนนฝั่งไทย 17 กม. และฝั่งเมียนมา 4 กม.พร้อมอาคารสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (ด่านแม่สอด) ด่านศุลกากรแม่สอด ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ( One stop service)ที่ฝ่ายไทยและเมียนมาทำงานร่วมกันตลอดเวลา โดยรถบรรทุกจากฝั่งไทยส่งสินค้าไปยังเมียนมา จุดแรก คือ เมียวดี( เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี) จากนั้นไปเมืองกอกาเรก ต่อไปที่ผาอัน ไปนครย่างกุ้งและเมืองมะละแหม่ง จะเป็น 4 จุดหลักสำคัญในเมียนมา ก่อนที่ผู้ประกอบการเมียนมาจะกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆหรือส่งออกไปยังประเทศจีนและอินเดีย

สะพานแห่งนี้ยังมีความพิเศษ คือ บริเวณก่อนขึ้นสะพานจะทำทางสลับเลน เนื่องจากปัจจุบันถนนในเมียนมารถวิ่งเลนซ้าย ต่างกับประเทศไทยที่ใช้เลนขวา เพื่อไม่ต้องมีการเปลี่ยนเลนบนสะพานเหมือนกับสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งแรก ที่รองรับน้ำหนักรถบรรทุกจำนวนมากจนกระจุกตัวบนคอสะพานเพื่อรอสลับช่องทางจราจร นอกจากจะทำให้สะพานชำรุดเสียหายมากแล้ว ยังสร้างปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณหน้าด่านทั้งสองประเทศอีกด้วย

 

กระตุ้นค้าชายแดน-ลงทุน-ท่องเที่ยว

ในอดีตการค้าชายแดนแม่สอด จ.ตาก กับ จ.เมียวดี ของเมียนมา เป็นการค้าระดับท้องถิ่นที่มีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน ทว่านับตั้งแต่เมียนมาเปิดประเทศออกสู่โลกภายนอกอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา การค้าระดับท้องถิ่นกลายเป็นการค้าระดับประเทศส่งผลทำให้การค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้รับอานิสงส์จากประเทศเมียนมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้รัฐบาลเมียนมาต้องโหมโรงเร่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวทางด้านเศรษฐกิจให้ทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ยืนยันว่า หลังจากเปิดให้บริการสะพานมิตรไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จะส่งผลดีต่อไทยและเมียนมาทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว คึกคักตามไปด้วยอย่างแน่นอน เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสะพานแห่งใหม่นี้จะเปิดใช้บริการเมื่อไหร่ทำให้กลุ่มนักลงทุนต้องชะลอแผนการลงทุนในทุกด้านเพื่อนรอความชัดเจน แต่เมื่อเกิดความชัดเจนทำให้นักลงทุนเดินหน้าลงทุนตามแผนการที่วางไว้

“อานิสงส์ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจทั้งไทยและเมียนมคึกคักสอดคล้องกับการเปิดให้บริการสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เพราะทางรัฐบาลไทยและเมียนมาได้บรรลุข้อตกลงที่จะขยายเวลาเปิด-ปิด จากเวลา 05.30-20.30 น.เป็นเวลา 05.30-24.00 น.แทน ซึ่งจะทำให้ท้องถิ่นได้ประโยชน์อย่างมาก เช่น โรงแรม ที่พัก เพราะทุกวันนี้ที่จังหวัดเมียวดีมีโรงแรมจำนวนมาก ทำให้เมืองเมียวดีคึกคักมาก เมื่อขยายเวลาถึงเที่ยงคืนจะทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเมียนมาเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองแม่สอดได้นานขึ้น ทำให้ร้านอาหารและที่พักมีรายได้ ยิ่งสามารถนำรถยนต์เข้ามาประเทศไทยได้ด้วยยิ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่อ.แม่สอดมากยิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตามหากกฎหมายผังเมืองมีความชัดเจน การลงทุนในพื้นที่แม่สอดจะคึกคักมากกว่านี้อย่างแน่นอน ที่ผ่านมากลุ่มนักลงทุนชาวจีนอยากจะลงทุนในประเทศแต่ยังติดกฎหมายดังกล่าวทำให้นักลงทุนจีนต้องหันไปลงทุนที่จังหวัดเมียวดีแทนส่งผลทำให้เศรษฐกิจแม่สอดซบเซาพอสมควร กระนั้นหลังเปิดให้บริการสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเที่ยว เชื่อมโยงอนุลุ่มแม่น้ำโขงคึกคักอย่างแน่นอน


   

เช็คอุณหภูมิการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย 

กะเทาะเศรษฐกิจชายแดน เมียวดี - แม่สอดBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3481546 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124182 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
45460 | 09/01/2020
banner