'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

SME in Focus
30/11/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 1771 คน
'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต
banner

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ต่างพากันยกระดับธุรกิจไปสู่การเป็น Smart Manufacturing เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล นั่นเท่ากับเป็นการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเอง


สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยเรานั้น มีจำนวนหนึ่งได้ยกระดับตนเองก้าวไปสู่การเป็น Smart Manufacturing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องบอกว่าภาพรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยยังอยู่ในแนวทางการผลิตแบบ Industry 3.0 อยู่ และแน่นอนว่าผู้ประกอบการเหล่านั้น ต่างมีความต้องการยกระดับธุรกิจการผลิตของตนเองไปสู่การผลิตแบบ Industry 4.0 เช่นกัน เพียงแต่ยังขาดเคล็ดลับในการเลือกลงทุนในเทคโนโลยีด้านไอทีที่เหมาะสมเท่านั้น ดังนั้น ลองมาดูว่าเคล็ดลับที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ความเป็น Industry 4.0 จะมีอะไรบ้างทำธุรกิจแบบเทพๆ


คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ เรียนจบคณะวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) เขาบอกว่าเลือกเรียนตามเทรนด์การพัฒนาประเทศไทยในยุคสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลังเรียบจบได้ทำงานเป็นลูกจ้าง เพราะวางแผนจะไปเรียนรู้กระบวนการทำธุรกิจ ก่อนตัดสินใจเริ่มต้นก่อตั้ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด (TCM) เมื่อปี 2532 เป็นนายตนเองในวัย 27 ปี เริ่มเส้นทางผู้ประกอบการธุรกิจ เป้าหมายที่ได้วางไว้ตั้งแต่ตอนตัดสินใจเลือกเรียนสาขาเมคคานิคส์

ปัจจุบัน TCM เป็นผู้นำในธุรกิจ SI หรือ ผู้ออกแบบวางระบบ (System Integrator)เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต สามารถเชื่อมต่อจุดเด่นของเทคโนโลยีแต่ละแขนง องค์ความรู้ต่าง ๆ มาพัฒนา ปรับใช้ เพื่อสร้าง Process Innovation และนำเสนอทางเลือก (Solution) ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าในทุกระดับของอุตสาหกรรม ทั้งด้าน อิเลกทรอนิกส์ อสังหาริมทรัพย์ วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง อาหารและยา เกษตร ยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า และชีวภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม รับดำเนินงานวิจัย ออกแบบ สร้างและพัฒนาเครื่องจักร
รวมทั้งระบบการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ที่เน้นการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้า อาทิ

- ระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุทุกประเภท (Conveyor and Materials Handling Systems)

- บริการให้คำปรึกษาและออกแบบทั้งระบบการผลิต (Turnkey Industrial Solutions)

- ระบบอัตโนมัติ (Automation System) ในอุตสาหกรรมการผลิต

- ระบบแขนกล หุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุน (Robotic Arms, Robots and Support Systems)

- ออกแบบผลิตเครื่องจักรตามความต้องการลูกค้า หรือเครื่องจักรเฉพาะงาน

- งานประกอบและติดตั้งเครื่องจักร

- งานโครงสร้างโรงงาน

- เครื่องจักรกลการเกษตร
Float On The Current of Technology


คุณสมบูรณ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ วางPosition ของธุรกิจในสถานะที่ลอยตัวอยู่บนกระแสของเทคโนโลยีตลอดเวลา คือมีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นธุรกิจจะไปเกาะติดกระแสของเทคโนโลยีนั้น ๆ เพื่อเก็บสะสมองค์ความรู้จนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นความสามารถที่แท้จริงของธุรกิจ โดย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2532 จากประสบการณ์ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดของประเทศไทยในการนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องจักรจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงและล่าช้าเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกส์

จึงพิจารณาว่าจะเป็นโอกาสธุรกิจ SI หรือ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ในราคาที่ต่ำกว่าเครื่องจักรนำเข้าต่างประเทศ โดยมีลูกค้าตลาดหลักเป็นธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนไลน์การผลิตในประเทศไทย
Key Success ของ TCM


ธุรกิจใช้องค์ความรู้ที่สั่งสมมาเพื่อออกแบบสร้างระบบการผลิตที่ลูกค้าต้องการ ข้อดีของลูกค้าต่างชาติ คือ เขาไม่ได้ใส่ใจว่าสินค้าจะเป็นยี่ห้อดัง แต่จะให้ความสำคัญที่ประสิทธิภาพของสินค้าที่จะนำไปใช้งานอย่างคุ้มค่าตอบโจทย์การใช้งานจริง และศักยภาพของผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเรานำเสนอข้อมูลให้ลูกค้าได้รับทราบถึงกระบวนการทำงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาเครื่องจักร ไลน์การผลิต เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ


โดยภาพรวมธุรกิจจึงไม่ได้เน้นผลิตสินค้า หรือผลิตเครื่องจักร แม้เราจะทำได้ดี แต่เราเน้นการออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้า ที่เป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รูปแบบธุรกิจเป็น B2B (Business to Business) ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและเติบโตของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในส่วนไลน์การผลิตจึงเป็นลูกค้าของเรา และบางครั้งก็ยังจ้างเราผลิตเพื่อส่งเครื่องจักรไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศอีกด้วย
การตลาดแบบเทพ ๆ


ที่ผ่านมา TCM วางสถานะให้ธุรกิจเป็น Float On The Current of Technology หรือลอยตัวอยู่บนและไหลไปกับกระแสของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งมีการสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมานับ 30 ปี ทำให้มีองค์ความรู้เยอะ หลากหลาย โดยนำความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการลูกค้า เป็นนวัตกรรมที่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของบริษัทที่ลูกค้าต่างชาติเลือกใช้บริการ


คุณสมบูรณ์ กล่าวว่า ลูกค้าญี่ปุ่นยกย่องเขาว่าเป็นกระเป๋าโดเรม่อน ความหมายคือ เราสามารถผลิตเครื่องจักรที่ไม่ได้มีขายในตลาด แต่เราออกแบบ วิจัย และผลิตเครื่องจักรได้ตามความต้องการลูกค้า มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีรองรับในหลากหลายแขนง ซึ่งในตลาดเดียวกัน ธุรกิจจึงแทบไม่มีคู่แข่ง เพราะตั้งแต่เริ่มต่อตั้งธุรกิจวางแผนไว้ว่าจะไม่ทำในตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่เลือกที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างไป อะไรที่มีขายอยู่ในตลาด หรือมีคนทำได้ก่อนแล้วธุรกิจเราจะไม่ทำ แต่อะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนเราอยากทำ จึงไม่ต้องแข่งขันกับใคร ไม่ต้องมีเซลล์ ใช้การตลาดแบบบอกต่อ เหตุนี้ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ธุรกิจยังจะเติบโตต่อไป
แนวคิดสร้าง Specialist ต่อยอดธุรกิจ


ความยากที่สุดในด้านการพัฒนาส่วนซอฟต์แวร์ คือ บุคลากร แม้โดยภาพใหญ่ระบบการศึกษาของไทยมีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมาเป็น 100 ปี แต่กลับยังไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพพอที่จะสร้างเครื่องจักรที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ ได้ อุปสรรคสำคัญนอกจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นของต่างชาติแล้ว ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านที่เชียวชาญอีกด้วย


คุณสมบูรณ์ มองว่าหากยังดำเนินในธุรกิจนี้ จะต้องเน้น Re-Skill และ Up-Skill บุคลากร โดยมีแนวคิดพัฒนาธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการเปิดเป็นโรงเรียนสอนตั้งแต่ความรู้ระดับช่างเทคนิคไปจนถึงระดับวิศวกรรม เป็นหลักสูตรที่ต้องจ่ายค่าเรียน แต่สำหรับบุคลากรของบริษัทจะออกค่าเรียนให้ และจะออกใบรับรองของบริษัทให้ตามหลักสูตรที่จบ

เน้นหลักสูตรเฉพาะทางที่ธุรกิจมีความต้องการ ตั้งแต่สายเทคนิค ระดับช่างฝีมือไปจนถึงโปรแกรมเมอร์ รวมถึงบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่บุคลากรและสามารถต่อยอดองค์ความรู้เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบขึ้นเองได้ หรือตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น


การเปิดโรงเรียนเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการออกแบบและผลิตเครื่องจักร สนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรได้มีการส่งต่อองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดเป็นธุรกิจของตนเองได้ ในหลากหลายสาขา


รวมถึงมีแนวคิดสร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยเพิ่มค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์ โดยไม่แบ่งแยกระดับชั้นของตำแหน่งงาน แต่จะพิจารณาจากคุณค่าหรือความเป็น Specialist ของบุคลากรที่สามารถตอบแทนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม


“เราต้องการคนที่มีความสามารถจริง ๆ เพียงด้านเดียว มากกว่าคนที่มีความรู้หลากหลาย แต่กลับเป็นความรู้ที่หาได้ทั่ว ๆ ไป”


คุณสมบูรณ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ 30 กว่าปีนับจากก่อตั้งบริษัท ได้มีการ Transform ธุรกิจตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและเทคโนโลยีอยู่เสมอ เป็นการสร้างความยั่งยืนในมิติที่อาศัยการลอยตัวอยู่ในกระแสของเทคโนโลยีและเกาะติดเทรนด์และปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม

ในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจสามารถรองรับกับการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนแรงงาน เหตุนี้ การปรับเปลี่ยนสู่การใช้เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถลดการใช้แรงงาน หรือเพิ่ม Productivity ให้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะเป็นเทรนด์ที่อุตสาหกรรมให้ความสนใจ

อย่างไรก็ตาม ในแง่ความสำเร็จที่วัดได้ของธุรกิจ สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า การเสนอโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง หากถามว่าธุรกิจผมทำอะไรบ้าง คงตอบยาวหน่อย แต่หากบอกว่าคุณอยากได้อะไร คำตอบก็คือ ผมทำให้คุณได้ทุกอย่าง


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

https://www.tcm1989.com/www/th/Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เบื้องหลังธุรกิจสีเขียว! TLC ที่ปรึกษารักษ์โลก บริการครบครันแบบ One Stop Service

เบื้องหลังธุรกิจสีเขียว! TLC ที่ปรึกษารักษ์โลก บริการครบครันแบบ One Stop Service

ธุรกิจบริการด้านที่ปรึกษาสีเขียว หรือ Green Consulting Service มีบทบาทสำคัญที่ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม…
pin
197 | 11/06/2024
‘ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์’ บริหารด้วย Business Model คนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากช่องว่างตลาด เติบโตรับเทรนด์ Pet Humanization

‘ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์’ บริหารด้วย Business Model คนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากช่องว่างตลาด เติบโตรับเทรนด์ Pet Humanization

การระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนทั่วโลกรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญภาวะชะงักงันจากการล็อกดาวน์ ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน…
pin
430 | 08/06/2024
‘หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง’ ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรม Sunrise นำธุรกิจฝ่าด่านด้วย ‘กลยุทธ์ Blue Ocean มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

‘หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง’ ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรม Sunrise นำธุรกิจฝ่าด่านด้วย ‘กลยุทธ์ Blue Ocean มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

หากพูดถึงเทรนด์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตประกอบด้วยการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ…
pin
618 | 06/06/2024
'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต