Library > Accounting & TAX

banner

บทความทั้งหมด

ไม่ต้องกลัว! “ภาษีค้าออนไลน์”
SME in Focus

ไม่ต้องกลัว! “ภาษีค้าออนไลน์”

หลังการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ประเด็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือ "พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์" ซึ่งปร...
388 | 14/08/2019
ระวัง ! เงินทุนหนาก็ไม่สามารถการันตีความสำเร็จ
SME Startup

ระวัง ! เงินทุนหนาก็ไม่สามารถการันตีความสำเร็จ

บรรดา SMEs หรือแม้แต่ Startup มักคิดว่า ‘ยิ่งทุนหนาเท่าไร ยิ่งดี’ เพราะโอกาสที่จะไปรุ่งน่าจะมีมากกว่า ก็จริง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะข่าวร้ายคือ ทุนเป็น...
196 | 05/05/2019
Stripe บุกตลาดชำระเงินออนไลน์ในอาเซียน
SME Startup

Stripe บุกตลาดชำระเงินออนไลน์ในอาเซียน

ภายหลังบริษัท Stripe ซึ่งเป็นบริษัท Startup ที่เป็นระบบตัวกลางรับการชําระเงินจากลูกค้าผ่านบัตรเครดิตจาก Silicon Valley  ซึ่งที่ผ่านมาเคยได้มีการร...
208 | 03/05/2019
ธนาคารกรุงเทพ นำ 8 ทีมสตาร์ทอัพ โชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน
กิจกรรมสัมมนา

ธนาคารกรุงเทพ นำ 8 ทีมสตาร์ทอัพ โชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (กลาง) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 6 จาก...
149 | 18/03/2019