Library > Accounting & TAX

banner

บทความทั้งหมด

สรรพากรเยียวยาภาษีลดผลกระทบโควิด-19

สรรพากรเยียวยาภาษีลดผลกระทบโควิด-19

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะมีทีท่าว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี ธุรกิจหลายประเภทสามารถกลับมาดำเนินการได้ รวมทั้งรับได้มีมาตรการเยียวยาภาคประชาชนและเอกชนในหลายกลุ่ม…
499 | 21/05/2020
ประกาศเกณฑ์ยื่นงบการเงินและบัญชีผู้ถือหุ้น ปี 2562

ประกาศเกณฑ์ยื่นงบการเงินและบัญชีผู้ถือหุ้น ปี 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2562 เปิดให้ยื่นได้ 2 ช่องทาง ผ่านระบบ DBD e-Filing และยื่นรูปแบบกระดาษ…
4515 | 03/01/2020
เทคนิคบริหารเงินฉบับผู้ประกอบการ

เทคนิคบริหารเงินฉบับผู้ประกอบการ

สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบในการบริหารเงิน คือ ข้อมูล ทั้งรายรับ รายจ่าย และกระแสเงินสด ยิ่งข้อมูลละเอียดมากเท่าไหร่ การวางแผนจัดการเงินย่อมมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น…
1830 | 27/11/2019
5 เรื่องสำคัญการบริหารเงินให้ธุรกิจ SMEs ไปรอด

5 เรื่องสำคัญการบริหารเงินให้ธุรกิจ SMEs ไปรอด

กลยุทธ์ที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการนำพาธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัย กำไรหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่ใช่สิ่งชี้วัดว่าธุรกิจจะเติบโต…
1971 | 05/11/2019
บริจาคให้กองทุนเพื่อการศึกษา หักภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคให้กองทุนเพื่อการศึกษา หักภาษีได้ 2 เท่า

ข่าวดีสำหรับสำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการบริจาคเพื่อส่งเริมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร…
1028 | 31/10/2019
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเอสเอ็มอี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเอสเอ็มอี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่นิยมเรียกว่า แวต (Value Added Tax – VAT) เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากผู้ใช้สินค้าหรือบริการโดยใช้ราคาสินค้าหรือบริการนั้นเป็นฐานการคิดภาษี…
1546 | 30/10/2019
5 ทักษะนักบัญชียุค Digital Disruption

5 ทักษะนักบัญชียุค Digital Disruption

ยุค Digital Disruption สาขานักบัญชี เป็นอีกสาขาอาชีพที่มีการคาดการณ์ว่าอาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเช่นกัน จากผลการสำรวจ BBC ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด…
3283 | 29/10/2019
เอกสารบัญชีสูญหาย ทำไงดี?

เอกสารบัญชีสูญหาย ทำไงดี?

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 5 และตามมาตรา 14 ได้มีการกำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการจะต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารบัญชีไว้ไม่ต่ำกว่า…
1744 | 26/10/2019
คำนวณภาษีครึ่งปี คำนวณอย่างไร

คำนวณภาษีครึ่งปี คำนวณอย่างไร

เจ้าของกิจการย่อมต้องทราบดีว่านิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้ง คือ รอบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และรอบสิ้นปี…
1424 | 19/10/2019
จดทะเบียนพาณิชย์นั้น สำคัญไฉน

จดทะเบียนพาณิชย์นั้น สำคัญไฉน

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ร้านค้าปลีก หรือว่าธุรกิจออนไลน์ ต่างเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ การมีหลายธุรกิจที่เปิดขึ้นโดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์…
2103 | 18/10/2019
ธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือ กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือ กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลายท่านอาจเคยทราบมาบ้างว่า ประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Thailand’s Personal…
1860 | 13/10/2019
ค่าลดหย่อนภาษี SMEs รู้ไว้ได้ประโยชน์

ค่าลดหย่อนภาษี SMEs รู้ไว้ได้ประโยชน์

ตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ. 530 ม. 4 และ ม. 6)  ยกเว้นและลดอัตราภาษให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน…
1142 | 11/10/2019
คู่มือ SMEs กับความรู้เรื่องงบการเงิน

คู่มือ SMEs กับความรู้เรื่องงบการเงิน

คนทำธุรกิจย่อมรู้จัก โดยเฉพาะนักลงทุนจะรู้จัก ‘งบการเงิน’ เป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นรายงานทางการเงินของกิจการที่แสดงถึงค่าใช้จ่าย รายได้ กำไร…
1138 | 10/10/2019
สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2562

สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2562

เราทราบกันดีว่า มีรายได้ ก็ต้องจ่ายภาษี เพื่อให้รัฐนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาประเทศ แต่จะดีมั้ยถ้าเราสามารถจ่ายภาษีอย่างถูกต้องแต่จ่ายน้อยลงซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ…
1775 | 07/10/2019
การเลือกรูปแบบธุรกิจและพื้นฐานภาษี

การเลือกรูปแบบธุรกิจและพื้นฐานภาษี

สำหรับ SMEs มือใหม่ สิ่งสำคัญที่ควรจะพิจารณาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนทำธุรกิจก็ คือ “การเลือกรูปแบบธุรกิจ” เพราะธุรกิจแต่ละรูปแบบก็มีวิธีการจัดตั้งและข้อบังคับทางกฎหมายที่แตกต่างกัน…
2210 | 05/10/2019
SME Clinic ตอน การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME

SME Clinic ตอน การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME

เจาะเทคนิค "การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME ”  ให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างราบรื่นแบบหมดเปลือก กับที่ปรึกษาด้านการเงิน และเจ้าของเพจ Money Coach คุณจักรพงษ์ …
1271 | 02/10/2019
SME Clinic ตอน การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME

SME Clinic ตอน การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME

เจาะเทคนิค "การบริหารกระแสเงินสดสำหรับ SME ”  ให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างราบรื่นแบบหมดเปลือก กับที่ปรึกษาด้านการเงิน และเจ้าของเพจ Money Coach…
1296 | 30/09/2019
HACKATAX ระดมไอเดีย “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน”

HACKATAX ระดมไอเดีย “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน”

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมมือจัดกิจกรรม…
768 | 12/09/2019
การขอสินเชื่อเอสเอ็มอีให้ตรงกับศักยภาพธุรกิจ

การขอสินเชื่อเอสเอ็มอีให้ตรงกับศักยภาพธุรกิจ

บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ควรขอสินเชื่อ ทั้งไม่ทราบด้วยซ้ำว่าควรขอสินเชื่อเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง…
958 | 10/09/2019
คลังเดินหน้าปฏิรูปภาษี รับเศรษฐกิจดิจิทัล

คลังเดินหน้าปฏิรูปภาษี รับเศรษฐกิจดิจิทัล

ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ประเด็นด้านการเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์…
1136 | 30/08/2019