Library > Start Up

banner

บทความทั้งหมด

ยืมมั้ย แอปฯสำหรับคนชอบเปลี่ยนสมาร์ทโฟน
SME Startup

ยืมมั้ย แอปฯสำหรับคนชอบเปลี่ยนสมาร์ทโฟน

Startup นับเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองหรือตอบโจทย์ความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และที่สำคัญต้องเป็นไอเดียแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน มีคน...
292 | 16/08/2019
Maker Space ชุมชนแห่งการเรียนรู้แนวใหม่
SME Startup

Maker Space ชุมชนแห่งการเรียนรู้แนวใหม่

ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่า“เมกเกอร์”นั้นหมายถึงคนที่มีจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ แล้วลงมือสร้างผลงานออกมา สำรับในประเทศไทย การรับรู้เรื่องเมกเกอร์ยังอย...
683 | 04/08/2019
Startup สายรางวัลต้องรู้ กลยุทธ์เพื่อชนะใจคนฟัง
SME Startup

Startup สายรางวัลต้องรู้ กลยุทธ์เพื่อชนะใจคนฟัง

หนึ่งในเรื่องที่น่าปวดหัวที่สุดสำหรับการทำสตาร์ทอัพก็คือ เรื่องของเงินนี่แหละ เพราะสตาร์ทอัพส่วนใหญ่มักจะมีไอเดียที่ดีแต่ขาดซึ่งเงินลงทุนที่เพียงพอ...
827 | 29/07/2019
เมื่อนักออกแบบเล่นบท “เมกเกอร์”
SME in Focus

เมื่อนักออกแบบเล่นบท “เมกเกอร์”

ในวงการออกแบบ ความต้องการที่จะเป็นปัจเจกของผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นแรงผลักให้บรรดา “เมกเกอร์”(Maker) มีความพยายามที่จะคิดค้นวิธีการแสดงออกใหม่ๆ ที่แตกต...
560 | 27/07/2019
รู้จัก Maker เทรนด์ใหม่กำลังมา
SME in Focus

รู้จัก Maker เทรนด์ใหม่กำลังมา

สำหรับ "เมกเกอร์" (Maker) ในประเทศไทยอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่ เพิ่งเริ่มมีการกล่าวถึงเมื่อไม่นานมานี้เอง หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้จักกันทั้งๆ ที่มันเป็นเ...
721 | 26/07/2019
Startup ด้าน Health Care ระดับโลกที่น่าจับตาในปี 2019
SME Startup

Startup ด้าน Health Care ระดับโลกที่น่าจับตาในปี 2019

เทรนด์การดูแลสุขภาพต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มาแรงมากในสมัยนี้เลยล่ะ สังเกตจากคนรอบตัวได้เลยว่าให้ความสำคัญกับการรักษารูปร่างกันมากขึ้น หันมารับประทานอาห...
398 | 12/04/2019